مارانتا


نام علمی :  Maranta Leuconeura
نام انگلیسی : Prayer Plant

مارانتا (برگرفته از نام Maranta گیاه شناس)سال های متمادی مارانتا را برای نگهداری در آپارتمان مناسب نمی دانستند ولی اکنون به خوبی با محیط سازگار شده است، و بومی آفریقاست. برگ ها منقوش و گرد است، رگبرگ اصلی به رنگ روشن درآمده و هاله ای رنگین بخش مرکزی برگ را از سایر قسمت ها متمایز می سازد. رگبرگ ها کاملاً نمایان هستند و منظره دلفریبی به برگ می دهند، گیاهی مناسب برای کاشت گروهی است و مقایسه جالبی در رنگ به وجود می آورد، در سبد آویزان رواج فراوان دارد.

عوارض و درمان:

برگ ها رنگ پریده اند و شباهت به برگ زیبای مارانتا ندارد: هوا تاریک است. گلدان را به محل روشن تری دور از اشعه مستقیم آفتاب منتقل نمایید. کمبود عناصر غذایی باعث زایل شدن رنگ برگ ها شده است، هر دو هفته یک بار طبق دستور تغذیه مصنوعی نمایید.

زخم های سفید پنبه ای شکل در محل اتصال دمبرگ به ساقه مشاهده می گردد: حشره آفت عامل آن است، گیاه را هر دو هفته یک بار با سم حشره کش نفوذی طبق دستور سمپاشی نمایید تا علایم برطرف گردند.

برگ ها رنگ پریده هستند: شدت نور زیاد است، گیاه را به محل کم نورتری انتقال دهید.

برگ ها پژمرده هستند و پیچیده می شوند: هوا خیلی سرد است. گلدان به محل گرم تری احتیاج دارد. تشنگی هم همین علایم را به وجود می آورد، رطوبت خاک گلدان را بازدید و آبیاری را تنظیم نمایید.

برگ ها خم شده اند و سقوط می کنند: هوا خیلی گرم است. گلدان را به محل گرم تری منتقل کنید و غبارپاشی روزانه فراموش نشود.

بر گ ها خم شده اند، زخم های قهوه ای روی آنهاست و حاشیه آنها به طرف داخل خم می شوند: آبیاری بیش از اندازه است، اجازه دهید سطح خاک خشک شود، هر ده روز یک بار آبیاری کنید، زهکش را بازدید نمایید.

برگ ها کمرنگ شده اند و سطح زیرین آنها دارای تار عنکبوت است: کنه قرمز ریز عامل آن است، هر دو هفته یک بار با سم کنه کش گیاه را سمپاشی نمایید، غبارپاشی در کاهش آفت مؤثر است.

برگ ها سوخته اند: در آفتاب غبارپاشی نموده اید. عبور نور آفتاب از قطرات آب مانند عبور آن از شیشه است، هنگام صبح یا عصر غبارپاشی نمایید.*نگهداری گیاهان گروه مارانتا مشکل تر از گیاهان کم توقع و معمولی و خشن است.

* تقسیم ریشه: در بهار با شروع فصل رشد، گیاه با ریشه متراکم را از گلدان خارج نمایید و خاک های اطراف ریشه را به آرامی کنار بزنید، ریشه را بر حسب گسترش به تعداد مطلوب تقسیم و اطمینان حاصل نمایید که هر قسمت دارای ریشه و ساقه است، ریشه را درون گلدان های جدید کاشت نموده و بدون آبیاری به سایه منتقل نمایید، دو روز اول آبیاری نکنید و پس از شروع رشد جوانه ها گلدان را به محل پرنور منتقل نمایید.

نیازمندی های محیطی

رطوبت: غبارپاشی روزانه در تابستان و هفتگی در زمستان جهت تأمین رطوبت پیشنهاد می گردد، کاشت گروهی و همراه با گیاهان دیگر در یک گلدان روشی جالب در تأمین نیاز رطوبتی است. افزودن آب به زیر گلدانی سنگریزه دار یکی دیگر از راه های تأمین رطوبت پایدار است.

تغذیه: تغذیه با کودهای مایع و یا جامد محلول در آب مخصوص گیاهان زینتی طیق دستور و هر دو هفته یک بار با نصف میزان پیشنهادی از طرف فروشنده یا سازنده در رشد گیاه تأثیر مثبت دارد.

تعویض گلدان: با شروع رشد در بهار گلدان را با یک درجه بزرگتر تعویض نمایید، مواظب باشید خاک را زیاد از اندازه فشار ندهید و آن را متراکم ننمایید. در کاشت گروهی و همراه با دیگر گیاهان به تعویض خاک سطحی با خاک نو و غنی اکتفا نمایید.

تمیز نمودن برگ ها: غبارپاشی برگ های گیاه را تمیز می نماید، در صورت نیاز از پارچه و اسفنج مرطوب نیز می توانید استفاده نمایید، از مواد براق کننده به هیچ عنوان استفاده نفرمایید.

 

آبیاری : در هر حال باید خاک را مرطوب نگهدارید به جز هنگامی که درجه حرارت پایین تر از ده درجه است. آبیاری ۲-۳ بار در هفته در تابستان و یکبار در هر هفته در زمستان و هر ده روز یک بار در درجات نزدیک به ۱۰ درجه سانتیگراد، آبیاری پیشنهادی این گیاه دوست داشتنی است.
دما : در صورتی که اجازه دهید بین دو آبیاری سطح خاک خشک شود تا درجه حرارت ۱۰ سانتیگراد مقاومت می نماید ولی بهترین درجه حرارت برای آن حدود ۱۶ درجه سانتیگراد، در درجات حرارت نزدیک به ۳۰ درجه احتیاج به غبارپاشی دارد.
خاک : خاک باید کاملاً سبک باشد، کمپوست بهترین خاک برای این گیاه است.
نور : نور غیر مستقیم بهترین شرایط نوری برای این گیاه زیباست، در تابستان سایه را ترجیح می دهد ولی در زمستان تمایل به زندگی در نور بیشتر دارد، از اشعه مستقیم آفتاب به خصوص در ظهر تابستان و از پشت شیشه بیزار است.
تکثیر : تقسیم ساقه های زیرزمینی در بهار