میریوفیلوم قرمز


نام علمی :   Myriophyllum mattogrossense Red
نام انگلیسی : Red Watermilfoil   
خانواده : Haloragaceae

برگ های قرمز و منشعب ظریف آن، این گیاه را به عنوان یکی از زیباترین گیاهان آکواریومی مطرح می سازد. اما در رابطه با نور و روشنایی نیازمندی های بیشتری را مطالبه می کند و فقط در تعداد کمی از آکواریوم ها به حیات خود ادامه می دهد.
مواد مغذی موجود در کف و افزایش co2، رشد آن را به طور چشمگیری افزایش می دهد. بیشترین زیبایی اش زمانی است که این گیاه به صورت گروهی کاشته شود، اما نباید جوانه ها و شاخه های نورسته را زیاد نزدیک به هم کاشت زیرا از رسیدن نور به برگ های زیرین جلوگیری به عمل می آورد.

رویشگاه: جنوب شرق آسیا
کاربرد: گیاه میانه یا پشت زمینه، تضاد رنگ با دیگر گیاهان
سرعت رشد: سریع
ارتفاع: ۴۰+ تا ۱۵ cm و پهنا: ۸ تا ۵ cm
نیاز نوری: زیاد، ۲۵/۰ وات در لیتر
میزان co2 مورد نیاز: ۵ – ۳ میلی گرم در لیتر
تحمل سختی: نرم تا سخت
تحمل PH آب: ۷ – ۵
تحمل دما: ۲۹ – ۱۸ سانتیگراد
سطح نگهداری: حرفه ای