نخود گل دائمی


نام علمی : Lathyrus latifolius
نام انگلیسی : Everlasting pea, Perennial pea, Wild sweet pea
خانواده :  Fabaceae

مبدأ: مناطق جنوب اروپانوع: دائمی، معطر

ارتفاع: تا حدود ۱/۸۰ الی ۲/۷۰ متر نسبتاً سریع رشد می کند.

گسترش عرضی: حدود ۱ الی ۲ مترگل: زیبا، چشم گیر

رنگ گل: صورتی، سفید

فصل گل: اواسط خرداد تا اوایل مهر

میوه: زیبا، نخود مانند و غیر قابل خوردن و سمی و غلاف آن هم در صورت بلعیدن در ابعاد زیاد سمی و خطرناک است.

موارد استفاده: زیبایی محیط در گل جاها، در باغ های سنگی و صخره ای و در کنار جاده ها، ردیف نرده ها

سطح نگهداری: متوسط، نه سخت و نه آسان

نگهداری:  در سراسر فصل رشد رطوبت لازم و تغذیه مناسب به نخود گل برسانید ولی از آبیاری بیش از اندازه خودداری کنید.ساقه های گسترده شونده نخود گل برگ های بیضوی حدود ۷/۵ سانتی متری به صورت جفت جفت دارند و گیاه با این ساقه ها روی زمین را می پوشاند یا روی بلندی توسط ساقه های پیچنده بالا میرود.نخود گل در مناطق مرطوب و بسیار حاصلخیز مشابه شمال ایران، مثل نواحی مدیترانه ای که موطن آن است یا در مناطقی از آمریکا، توسط ریزوم هایش به راحتی تکثیر می شود تا جایی که حالت تهاجمی به خود می گیرد و حذف آن دشوار می شود و به همین دلیل در چنین مناطقی با وجود ظاهر جذابش به عنوان علف هرز در نظر گرفته می شود.

گل: گل های این گیاه بسیار زیبا هستند ولی مثل گونه ی دیگر آن Lathyrus odoratus معطر نیستند و نباید با آن اشتباه گرفته شود.

میوه: با تمام شدن فصل گلدهی و زرد شدن تدریجی برگ ها، گل ها با غلاف های مسطح صیقلی و بدون کرکی جایگزین می شوند که حدود ۵/۸ سانتیمتر طول و ۱/۲ سانتیمتر عرض دارند که در صورت بلعیده شدن سمی است. غلاف ابتدا سبز رنگ است و به تدریج قهوه ای رنگ می شود و باز می شود و دانه های درون آن که تیره رنگ و به شکل کلیه هستند از آن خارج می شود.

نیازمندی های محیطی

آفات و بیماری ها: آفاتی که ممکن است گل نخود دچارشان شود عبارتند از: شته، شب پره نخود و کنه. بیماری های بالقوه آن عبارتند از: کپک پودری، کپک خاکستری، زنگ زدگی، پوسیدگی سیاه ریشه و لکه برگ.غیر از این ها گیاه جوان نخود گل حلزون ها را به خود جذب می کند.

آبیاری : متوسط
دما : در سایه روشن هم طاقت می آورد و نسبت به خشکی و کم آبی هم تا حدودی مقاومت نشان می دهد ولی حالت مطلوب آن هوای تابستانی نه چندان گرم و قرار گرفتن در معرض جریان هوا و کاشته شدن در خاک هوموسی سبک و حاصلخیز است.
خاک : خوب زهکشی شده باشد
نور : آفتاب کامل
تکثیر : نخود گل به راحتی توسط دانه یا همان میوه، ریزوم و یا ریشه عمودی اش تکثیر می شود.