نیلوفر آبی تایوان


خانواده : Menyanthaceae

رویشگاه: آسیا

کاربرد: میانه آکواریوم

سرعت رشد: سریع

ارتفاع: ۱۵ cm و پهنا: ۱۵ cm

نیاز نوری: متوسط تا زیاد، یک چهارم وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۵-۳ میلی گرم در لیتر

دامنه سختی آب: ۲۱-۰

تحمل PH آب: ۸-۵

تحمل دما: ۳۲-۱۵ سانتیگراد

سطح نگهداری: آسان

روش تکثیر: با قلمه برگنیلوفر زیبای تایوان از نامش پیداست که بومی تایوان است که البته در آسیا و آفریقا پراکندگی دارد. برگ های نازک آن مثل تکه های حریر سبز روشن بر ساقه هایی بسیار ظریف و ترد که در هم می پیچند در آب شناور می شوند.۱۵ الی ۲۵ سانتیمتر قد می کشد و ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر هم گسترش عرضی دارد. رشد آن بسیار سریع است و هر از گاهی باید برگ های قدیمی و برگ هایی که خودشان را به سطح می کشانند قیچی کرد. نگهداری از آن مشکل نیست و با هر شرایطی خود را سازگار می کند اما بدیهی است که رساندن مواد غذایی در رشد آن تأثیر چشم گیری دارد.