نیلوفر آبی ژاپنی


نام علمی : Nuphar japonica
نام انگلیسی : Nuphar japonica
خانواده : Nymphaeaceae

رویشگاه: ژاپن

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: cm 80 – ۲۵ و پهنا: ۵۰ – cm20

نیاز نوری: متوسط تا خیلی زیاد

تحمل سختی: متوسط تا خیلی زیاد

تحمل PH آب: ۸ – ۵

تحمل دما: ۲۸ – ۱۰ سانتیگراد

سطح نگهداری: دشوارگیاهی با برگ های سبز روشن و مشخص که لبه های برگ های آن روشن است. اکثر نیلوفر های آبی برگ هایشان به سرعت حالت شناور به خود می گیرند، اما این گیاه می تواند شکل زیبای برگ هایش را در زیر آب برای مدت چند سال نگه دارد.گاهی اوقات برگ هایش پوشش جلبکی پیدا می نمایند، که این امر احتمالاً به دلیل محافظت از آن هاست.وجود مواد مغذی در کف آکواریوم از رشد و نمو این گیاه حمایت می کند.یک گیاه زیبا، برجسته و منحصر به فردی برای آکواریوم های بزرگ است.