همیانتوس کوبایی


نام علمی : Hemianthus callitrichoides
نام انگلیسی :   Dwarf baby tears         
خانواده : Scrophulariaceae

گیاهی جذاب و ظریف است که در آکواریوم از رشد نسبتا معمولی برخوردار است و نگهداری آن در آکواریم تا حدودی مشکل است. نیاز های نوری آن بالا و در برابر سختی تا حدودی مقاوم است.

رویشگاه: کوبا

کاربرد: پوشش کف، آکواریوم خیلی کوچک، گیاه پیش زمینه

سرعت رشد: متوسط

ارتفاع: ۳ – ۵/۰ cm و پهنا: ۱۰- ۳ cm

نیاز نوری: متوسط-خیلی زیاد، ۱ وات در لیتر

میزان co2 مورد نیاز: ۲۵ – ۱۵ میلی گرم در لیتر

تحمل سختی: خیلی سبک – خیلی سنگین

تحمل PH آب: ۸ – ۵

تحمل دما: ۲۸ – ۱۸ سانتیگراد

سطح نگهداری: حرفه ای