پامپاس ارغوانی


نام علمی : Pennisetum setaceum
خانواده : Poacae

علف پامپاس یا ریش پری ارغوانی گونه ای چندساله، همیشه سبز (خزان پذیر در مناطق سرد) و واشی است. از علف هایی با شیوه تثبیت کربن C4 می باشد (مقاومت به گرما و خشکی) . این گونه، علفی بسیار زیبا با برگ های باریک، کمانی تا ایستاده به رنگ بنفش تیره و با گل آذین های دیهیم به شکل سنبله، به ارتفاع cm 30 و به رنگ ارغوانی، بنفش کمرنگ تا صورتی است. این گونه به صورت توده ای متقارن و متراکم رشد می کند. در واقع پامپاس ارغوانی، گونه ای است که به دمای بالا، رطوبت بالا، باد شدید و خشکی مقاوم بوده و عاری از آفت است.

پس از استقرار، نیاز به نگهداری نداشته و به عنوان گیاه پادیواری، در گروه یا تک بوته، یا ردیفی کشت می گردد. همچنین مناسب برای باغ خشک منظر، باغ صخره ای، گیاه پوششی مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر، جلوگیری از فرسایش خاک، تک نما، حد فاصل یا فضای سبز مناطقی با دسترسی محدود (به دلیل نیاز پایین نگهداری) است. در مناطق گرمسیر دارای قابلیت خود کاشتی است. ارقام مختلفی از آن با ویژگی های زینتی تولید شده است؛ Rubrum شناخته شده ترین رقم از Pennisetum setaceum است که برگ های رنگین و گل های پرپشت به رنگ ارغوانی یا صورتی دارد.

منشأ: مناطق گرمسیر آفریقا وغرب آسیا

زمان گلدهی: اواخر بهار و تابستان

عادت رشدی: فرم رشدی آن توده ای تا کمی ایستاده است.

میزان رشد: متوسط ، ارتفاع آن cm120- 90و گسترش آن نیز به cm90- 60 است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به شدت مقاوم به خشکی است (گونه استقرار یافته آن در مناطق با بارش سالیانه mm20نیز رشد می کند.)
دما : حساس نسبت به سرمای زیاد که البته تا 6- درجه سانتیگراد مقاومن می نماید.
خاک : خاکی با زهکش مناسب
نور : آفتاب کامل، نیمه سایه را نیز تحمل می کند.
تکثیر : تقسیم ریشه. اغلب ارقام آن نمی توانند بذر تولید کنند.