پامپاس نقره ای


نام علمی :  Cortaderia selloana  
نام انگلیسی : Pampas grass
خانواده : Poaceae

از گیاهان دائمی از خانواده Poaceae با ارتفاع ۲٫۵ تا ۴ متر و به گستردگی ۱ تا ۲ متر که به عنوان علفی تزئینی به کار می رود. موطن اصلی آن آرژانتین، برزیل و شیلی بوده است.

برگ: برگ های چرم مانند و باریک آن دارای حاشیه های دندانه دار ریز شبیه اره است و به علت طول زیاد که گاهی از ۲٫۵متر تجاوز می نماید قوسی شکل می گردد .

گل: گل های پر مانند این جنس به ارتفاع ۹۰-۳۰سانتیمتر می رسد .

رنگ گل: سفید نقره ای، شیری نقره ای

فصل گل: اواخر تابستان و در طول پائیز

موارد استفاده: کاشت در کنار برکه ها ی آب، استفاده از گل بریده و خشک شده آن جهت تزئینات

موقعیت: آفتاب کامل و به لحاظ خاک و مقدار آبیاری هیچگونه محدودیت و یا حساسیتی ندارد.

تکثیر: تقسیم بوته یا ریشه و پا جوش

طرز کاشت: پس از تقسیم بوته گیاه، فواصل کشت را می توان ۱۸۰ سانتیمتر درنظر گرفت. ارتفاع این گیاه از ۱۲۰ سانتیمتر تا ۳ متر می رسد.

حداقل دمای مورد تحمل: ۵- درجه سانتی گراد.