پامچال مکزیکی


نام علمی : Oenothera speciosa
نام انگلیسی : Pinkladies, Pink evening primrose, Showy evening primrose, Mexican primrose, Amapola
خانواده : Onagraceae

پامچال مکزیکی گونه ای همیشه سبز، چند ساله و واشی و زمان گلدهی اواخر بهار است. گل آن در بعدازظهر بازشده و در طلوع آفتاب بسته می شود.گل آن خوش نما و معطر است. رنگ گل در ابتدا سفید و پس ازاینکه به بلوغ نزدیک شد، از لبه بیرونی گلبرگ ها به سمت داخل به رنگ صورتی در می آید. گل های پامچال مکزیکی به شکل پیاله و به سمت آسمان هستند. قطر گل ۱۲ سانتیمتر بوده و در زاویه برگ ها می روید.ساقه باریک، ضخیم و تا حدودی خمیده است، که توسط برگ های نیزه ای شکل آن پوشیده شده است. برگ ها با حاشیه هایی با برش هایی عمیق، به ویژه در پایین بوته که اندازه ای بزرگ تر دارند، هستند. گل های آن جاذب حشرات بوده و نگهداری از آن آسان است.گیاهی ویژه مناطق خشک و کم آب، مطلوب برای آراستن باغ های صخره ای، خشک منظری و مقاوم به آتش سوزی و گرماست. می تواند به گونه ای مهاجم بدل گردد. بذر های بالدار و تخم مرغی شکل آن به قطر ۱۳ میلیمتر در میوه پوشینه به وجود می آید.روش تکثیر به سادگی از طریق بذر است، اما به تقسیم بوته نیز جواب می دهد.عادت رشد آن پشته ای و تا حدودی ایستاده یا طاق داراست و دارای بافتی نرم است.

موطن اصلی: جنوب ایالت آمریکا و مکزیک

میزان رشد سریع،در حدود ۴۵ – ۲۵ cm ارتفاع گرفته و گسترش آن در حدود ۲/۱ متربوده، هر چند می تواند روندک های خود را به بیشتر از این سطح نیز بگستراند.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : نیاز آبی آن پس از استقرار کم می شود.
دما : مقاومت به سرما دارد.
خاک : در خاک های فقیر به خوبی رشد می کند. نیازمند زهکش مناسب جهت جلوگیری از پوسیدگی ریشه است.
نور : نبازنوری آن آفتاب کامل است.