پروانش


نام علمی : Vinca major, Vinca minor
نام انگلیسی : Large Periwinkle, Dwarf periwinkle
خانواده : Apocynaceae

بهار تا پاییزپیچ تلگرافی یا پروانش، گونه ای چند ساله، همیشه سبز و واشی است. شامل دو گونه، یکی با گل های بزرگ و یکی با گل های کوچک که البته گونه گل کوچک دارای تنوع رنگ بیشتر است. این گیاه دارای ارقامی با برگساره های ابلق هم هست که تصویر آن در گالری موجود است. ساقه های آن در ابتدا نیمه ایستاده بوده و سپس خم شده و افقی می گردند.

گل ها در زاویه برگ و بر روی ساقه های ایستاده می رویند. ریشه دهی آن در محل گره و در تماس با خاک صورت می پذیرد. گیاه پوششی مناسب برای مناطق شیب دار و سایه دار است. باید توجه داشت که پیچ تلگرافی بوته ای است پر رشد و می تواند سایر گیاهان کوچک را تحت الشعاع قرار دهد. نور کامل سبب شده تا گیاه گل های بیشتری تولید کرده، اما در سایه، رشد رویشی آن بیشتر می گردد. می توان جهت جلوگیری از فرسایش به ویژه در زمین های شیب دار از آن استفاده کرد. به رغم اینکه خشکی را تحمل می کند اما در خاک مرطوب رشد زیاد و سریعی خواهد داشت.در گونه Vinca major گیاه می تواند به ارتفاع یک متر برسد. برگ ها متقابل، به طول ۵ سانتیمتر و پهنای ۶-۲ سانتیمتر، تخم مرغی تا قلبی شکل، براق و معمولاً در سطح رویی سبز تیره و در سطح زیرین به رنگ سبز روشن هستند. برگ در حاشیه کامل و دارای کرک است. گل ها به قطر ۵-۲٫۵ سانتیمتر، شیپوری شکل، به رنگ بنفش کمرنگ و پر رنگ و بنفش-آبی، معمولاً پنج گلبرگی و منفرد بوده که در بهار می شکفند.در گونه Vinca minor که چنانکه از اسمش پیداست ظریف تر است، ارتفاع گیاه به ۴۰ سانتیمتر می رسد و قطر گل ها ۳ -۲ سانتیمتر است. رنگ گل ها از گونه دیگر متنوع تر است: سرخابی، سفید، بنفش و بنفش-آبی.

عادت رشدی: فرم رشدی آن خزنده حصیری متراکم تا پشته ای است. دارای بافت متوسط است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری معمولی تا خشک، هفته ای یک تا دو بار .
دما : مقاوم به سرما
خاک : خاک غنی
نور : آفتاب کامل تا نیمه سایه (سایه کامل را نیز تحمل می کند).
تکثیر : آن از طریق قلمه رویشی یا تقسیم است.