پنیرک ارغوانی


نام علمی : Malope trifida
نام انگلیسی : Purple Spanish Mallow, Mallowwort
خانواده : پنیرکیان (Malvaceae)

این گیاه که گل های ارغوانی زیبا دارد، بومی مدیترانه است. در مرکز گل های ارغوانی، ستاره پنج گوشی به رنگ سبز است که ویژگی جالب توجه پنیرک ارغوانی است. این گیاهِ یکساله، تک ساقه ای عمود و نیرومند دارد که تا ۱٫۵ متر قد می کشد و گستردگی تا حدود ۶۰ سانتیمتر دارد. سطح تمام اجزای آن مگر در لبه برگچه ها و کاسبرگ ها بدون کرک است.گل ها قیفی شکل، به طول ۵ تا ۷٫۵ سانتیمتر و ۵ گلبرگی هستند و بر ساقه های بلند بصورت تکی می رویند.

از شکافی که در نزدیک مرکز گل میان گلبرگ ها وجود دارد، کاسبرگ زیرین به شکل ستاره ای سبز رنگ می درخشد. زمان گلدهی از اواسط تابستان است که تا اواسط پاییز می تواند ادامه داشته باشد.رقم وحشی این گیاه گل هایی به رنگ ارغوانی تیره دارد و در ارقام تولیدشده، رنگ های سفید، قرمز و صورتی نیز به چشم می خورد. معروف ترین رقم آن ‘Vulcan’ است.برگ ها بر دم برگ های بلند می رویند؛ بیشینه ابعاد هر برگ طولی در حدود ۱۰ و عرض حدود ۷٫۵ سانتیمتر است ولی معمولاً کوچکتر از این اندازه ها هستند.

نیازمندی های طبیعی

آبیاری : به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد. آبیاری منظم باعث رشد و گلدهی بهتر گیاه می شود. از غرقابی کردن بپرهیزید.
دما : این گیاه یکساله است و با شروع سرما خشک می شود.
خاک : در بیشتر خاک ها از شنی تا رسی رشد می کند. ولی به زهکشی خوب نیاز دارد.
نور : حداقل به شش ساعت نور مستقیم آفتاب نیاز دارد.
تکثیر : با کاشت مستقیم بذر در بهار می توان این گیاه را تکثیر کرد.