پیراکانتا


نام علمی : Pyracantha
نام انگلیسی :  Firethorn        
خانواده : Rosaceae

پیراکانتا درختچه ای همیشه سبز تا نیمه همیشه سبز و گونه ای شاخص برای جذب پرندگان است. پیراکانتا، گیاهی چند ساقه ای با شاخه های سفت و پخش شونده است که به عنوان گیاه پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. گل های کوچک به رنگ سفید در گل آذین دیهیم می رویند. گل ها رایحه دارند. میوه سته، به تعداد زیاد، به رنگ قرمز و نارنجی و در بعضی واریته ها زرد کوچک در پاییز و زمستان تولید می شود (یک از نقاط بارز زینتی به ویژه در زمستان).

برگ پیراکانتا متناوب، بیضی شکل، به رنگ سبز دارای حاشیه هایی صاف است.دارای خارهای تیز، برنده و بلند است. دارای دمبرگ کوتاهی است و ممکن است در نوک دارای شکاف کوچکی باشد.

فرم رشدی پخش شونده و متراکم است. در صورتی که هرس مناسبی نداشته باشد ممکن است بسیار بزرگ شود. با پیرایش فرم عمودی (حذف شاخه های ایستاده) می توان ارتفاع گیاه راکم کرد.

گونه های زیادی از آن شناسایی شده است، که چند گونه آن به شرح زیر است:کلاً پیراکانتا مقاوم به کم آبی است و میوه آن جاذب پرندگان است. کشت آن به صورت پرچین یا گیاه پادیواری، مرسوم است.در طراحی فضای سبز برای پوشش تپه های سنگی، باغ خشک منظری و صخره ای استفاده می گردد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : مقاوم به کم آبی است
خاک : نیازمند خاکی با زهکش خوب است
نور : نیاز نوری آن آفتاب کامل تا نیمه سایه است.
تکثیر : روش تکثیر آن از طریق قلمه نیمه چوبی سخت در تابستان می باشد.