پیچک جام ِطلا


نام علمی : Solandra nitida,  Maxima Solandra
نام انگلیسی : Cup of Gold Vine, Golden Chalice Vine
خانواده : بادنجانیان یا سیب زمینیان (Solanaceae)

جامِ طلااین پیچ زیبا، گل های بزرگ شگفت انگیزی به شکل جام یا شیپور دارد که با رنگ زرد درخشان خود بر روی برگ های سبز جلوه گری می کنند. این گیاه چند ساله و بومی مکزیک و کارائیب است. این پیچ همیشه سبز می تواند تا ارتفاع ۱۲ متر رشد کند.

برگ های براق آن تخمه مرغی شکل با طول ۲۰-۱۵ سانتیمتر و گل های جام شکل آن با طول ۲۰ سانتیمتر و ۲۵-۲۰ سانتیمتر پهنا به رنگ طلایی با شعاع هایی به رنگ قهوه ای که از داخل از مرکز گل تا لبه گلبرگ ها امتداد یافته است. گل های آن معطر با بویی شبیه به بوی نارگیل است.این پیچ رشد سریع دارد و ساقه های چوبی ستبر و طناب شکل آن دارای ریشه های هوایی است که اجازه می دهد این پیچ بیش از ۶۰ متر رشد عرضی داشته باشد.فصل و طول گلدهی آن بسته به دمای محیط می تواند از زمستان شروع شود و تا اوایل تابستان ادامه یابد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آبیاری متوسط نیاز دارد. برای گلدهی بهتر ابتدا برای مدت زمانی آن را آبیاری منظم کنید تا شدیدا شاخه های جدید تولید کند، آن گاه آبیاری نکنید تا برگ ها شروع به پژمرده شدن کنند و بعد آبیاری کنید.
دما : در کوتاه مدت تا دمای ۲ درجه زیر صفر گیاه زنده می ماند. قرار گرفتن گیاه در دمای حدود صفر درجه به مدت طولانی به گیاه صدمه وارد می کند.
خاک : به خاکی حاصلخیز با زهکش خوب نیاز دارد. نسبت به افشانه نمک مقاوم است و می توان در نواحی ساحلی آن را کاشت.
نور : این پیچ به مکان های آفتابی تا کمی سایه نیاز دارد.
تکثیر : قلمه، این گیاه را می توان از طریق قلمه های نیمه چوبی درفصل تابستان تکثیر کرد.با روش خوابانیدن هوایی نیز می توان آن را تکثیر کرد.کلیه قسمت های این گیاه سمی است.از جنس Solandra چند گونه دیگر شبیه به Maxima Solandra نیز هست، مثل گونه Solandra grandiflora که به نام Chalice Vine معروف است.