پیچک سَرو ِچَمان


نام علمی : Ipomoea quamoclit
نام انگلیسی : Cypress vine, Star glory
خانواده : تیره پیچک (Convolvulaceae)

پیچک سروِ چماناین گیاه با ساقه های نرم و نازک، برگ های قیطانی (سوزنی مانند) و گل های سرخش، مثل دلبری زیبا، روی پرچین ها و چفت ها می خرامد و پروانه های شوریده را به خود می خواند، نام سرو چمان واقعاً برازنده آن است.برگ های جذاب پیچک سرو چمان، به طول ۷ تا ۱۰ سانتیمتر و پرمانند یا قیطان مانند، یادآور برگ های سوزنی خانواده سروها هستند؛ سروی رونده و علفی.

گل های سرخ این گیاه که به شکل ستاره پنج پر در پس زمینۀ سبز تیره این پیچک می درخشند، لوله ای هستند و تقریباً به طول ۴ سانتی متر می رسند. این گل ها منبع غنی شهد هستند و پروانه ها و مرغ های مگس خوار را به خود جذب می کنند. رنگ این گل ها اغلب قرمز، کمتر صورتی پررنگ و ندرتاً سفید یا تقریباً سفید است. سرو چمان تا شروع فصل سرما گلدهی دارد.در شرایط بسیار ایده آل این پیچ ظریف تا ۶ متر هم می تواند رشد داشته باشد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : با این که گیاه کاشته شده ای که در وضعیت تثبیت هست نسبت به خشکی مقاوم است، برای بالندگی به رطوبت متوسط و همیشگی خاک نیاز دارد.این گیاه را زمانی آبیاری کنید که سطح خاک تا عمق 3-2 سانتیمتری خشک شده باشد.
دما : بهترین رشد برای این گیاه زمانی است که دمای خاک بالاتر از 18 درجه شده باشد. در گرمای زیاد و نور مستقیم و طولانی آفتاب با آبیاری منظم گیاه را شاداب نگه دارید.
خاک : در هر نوع خاکی به خوبی رشد می کند. به خاک های سنگین کمی پیت ماس اضافه کنید تا زهکش آن بهتر شود. خاک مناسب آن ترکیبی از خاک برگ و خاک معمولی باغچه است. استفاده از خاک برگ به جای کود دهی نتیجه بهتری در گلدهی دارد.
نور : به نور مستقیم و زیاد آفتاب برای حداقل 8-6 ساعت در روز احتیاج دارد. با این که نور صبحگاه تا ظهر بر نور عصر ارجحیت دارد و سایه بعد از ظهر برای آن خوب است ولی در مکانی که نور زیاد و همیشگی آفتاب هست، با آبیاری منظم می توان گیاهی شاداب داشت.
تکثیر : از طریق کاشت بذر، این گیاهان به آسانی تکثیر می شوند. در مناطق مساعد بذر های ریخته شده از سال قبل به آسانی جوانه می زنند.