پیچ امین الدوله


نام علمی : Lonicera Japonica
نام انگلیسی : Japanese honeysuckle

گیاهی است بالارونده و همیشه سبز و آشنا، که در بیشتر منازل قدیمی برای پوشش آلاچیق، چَپَر، داربست های چوبی از آن استفاده می کردند. به ارتفاع ۱۰ متر نیز می رسد. گل های سفید رنگی تولید می کند که با گذر زمان زرد رنگ می شوند و عطری شبیه وانیل دارند و طعم شیرینی در انتهای خود دارند. معمولاً میوه های این گیاه سیاه و گرد هستند.برگ ها مخالف هم، بیضی ساده با طول ۸-۳ سانتیمتر و عرضی ۳-۲ سانتیمتر است.استفاده از این گیاه برای پوشش گیاهی نیز رایج است. اگر شرایط محیطی مناسب باشد این گیاه، گیاهی مهاجم می شود.

پلاخور، شونگ، شن و پیچ امین الدوله نام های فارسی است که برای تعدادی از گونه های جنس Lonicera به کار رفته است.اکثر نمونه هایی که در ایران نیز مورد کشت و کار قرار گرفته اند و به نام پیچ امین الدوله شناخته می شوند ازگونه Lonicera Japonica هستند. هر چند گونه های شبیه دیگر از این جنس را هم میتوان پیچ امین الدوله نامید.

نیازمندی های محیطی

هرس: یاس امین الدوله را به منظور پوششی سایه دار مثل آلاچیق می توان تربیت و هرس فرم کرد. همچنین قطع شاخه های قدیمی و شاخه های خشک شده، باعث جوان شدن گیاه و گلدهی بیشتر می شود.

 

آبیاری : یاس امین الدوله به خشکی مقاوم است ولی گلدهی کم می شود، خاک غرقابی هم باعث ریزش گل ها و زرد شدن برگ ها می شود. آبیاری منظم (صبر کنید تا سطح خاک رطوبت خود را از دست بدهد) باعث رشد و گلدهی بهتر می شود. در زمستان آبیاری کمتر شود.
دما : در صورت محفوظ بودن ریشه ها، هم یخبندان شدید و هم گرمای شدید تابستان را تحمل می کند.
خاک : پیچ امین الدوله به بیشتر خاک ها سازگار است و به خوبی رشد می کند. خاک لومی با زهکش خوب ایده آل است.
نور : یاس امین الدوله در نور کامل (روزی 8-6 ساعت نور مستقیم آفتاب) گلدهی مناسبی دارد. به مکان های سایه سازگاری خوبی دارد فقط گلدهی کم می شود. در تابستان های گرم گیاه گلدانی را در مکانی قرار دهید که نور مستقیم آفتاب ظهر به بعد به گلدان نتابد.
تکثیر : روش متداول تکثیر پیچ امین الدوله استفاده از قلمه است. با بذر هم می توان گیاه را تکثیر کرد. خوابانیدن ساقه های بلند، راه دیگر تکثیر این گیاه هست. در بهار و تابستان قلمه های حداقل 10 سانتیمتر را از نوک ساقه هایی که تازه رشد کرده اند تهیه می کنند. یا در اوایل زمستان قلمه های چوبی 25 سانتی را برای تکثیر استفاده می کنند.