پیچ اناری


نام علمی : Campsis
نام انگلیسی : Trumpet vine, Trumpet creeper

پیچ اناریپیچ اناری گیاهی چند ساله و خزان کننده است با گل هایی بزرگ و زیبا که فصل گلدهی آن از اواخر بهار تا پاییز است که برخی حتی تا فرا رسیدن سرمای اول زمستان به گلدهی خود ادامه می دهند. گل های شیپوری شکل به رنگ های نارنجی، قرمز و زرد این گیاه دلیل اصلی نگهداری و پرورش آن است.پیچ اناری جز گیاهان رونده با سرعت رشد نسبتاً زیاد محسوب می شود که ساقه های آن توسط ریشه های هوایی به دیگر اجسام می چسبند و خود را بالا می کشند.برگ های آن از دسته ای برگچه به تعداد ۷،۹ یا ۱۱ عدد تشکیل شده است. میوه آن غلافی سبز رنگ است و بذر ها در درون آن است.

جنس پیچ اناری (Campsis) دو گونه اصلی دارد:Campsis radicans که حداکثر به ارتفاع ۱۲ متر و گستردگی ۴-۳ متر می رسد و بومی آمریکای شمالی است. گل های آن ۱۰-۷ سانتی متر طول دارند و به رنگ های قرمز تند و نارنجی هستند.Campsis grandiflora که حداکثر به ارتفاع ۵/۷ متر و گستردگی به کمتر از ۳ متر می رسد و بومی چین است. گل های آن ۱۵-۱۰ سانتی متر طول دارند و به رنگ های گل بهی، نارنجی و صورتی است که گاهی در قسمت گردن گل، رنگ زرد نیز مشاهده می شود.واریته و دو رگه های دیگری از این گیاه نیز درست شده که دارای رنگ های متنوع تری از قرمز تند تا صورتی و زرد نیز است.

نیازمندی های محیطی

هرس: گل های این گیاه بر روی شاخه های جوان شکل می گیرد بنابراین بهتر است که هرس آن را در پاییز تا اوایل بهار انجام دهیم. شاخه های مسن که دیگر نقشی در گلدهی ندارند را باید طوری قطع کرد که ۳-۲ جوانه بر روی آن باقی بماند و آن را از نزدیکی سطح خاک قطع کرد. همچنین این گیاه پاجوش های فراوانی تولید می کند قطع این پاجوش ها از کارهای ضروری است که باید انجام شود.

آبیاری : پیچ اناری تا حدودی به خشکی خاک مقاوم است اما گیاهان جوان و یا گیاهان کاشته شده در گلدان نیاز به آبیاری منظم دارند.بنابراین برای گیاهان بالغ و استقرار یافته ای که در خاک باغچه کاشته اید، سطح خاک را بررسی کنید و زمانی که سطح خاک تا عمق حدود 2-1 سانتیمتری رطوبت خود را از دست داده بود گیاه را آبیاری کنید. خشکی کشیدن این گیاه منجر به سوختگی نوک و حاشیه برگ ها، ریزش غنچه های گل و عدم شکل گیری گل ها می شود.
دما : این گیاه به سرما مقاوم است اما بهتر است که قسمت های هوایی را با کمک پوشش هایی در برابر وزش همیشگی بادهای سرد زمستانه محافظت کرد. به گرمای هوا نیز مقاوم است هرچند گلدهی این گیاه با گرم شدن بیش از اندازه هوا کاهش می یابد.
خاک : تقریباً در هر خاکی رشد می کند ولی ایده آل آن خاکی با بافت متوسط است.
نور : برای گلدهی به مکانی با نور مستقیم آفتاب نیاز دارد. در مکان های سایه برگ ها به خوبی رشد می کنند.
تکثیر : کاشت بذر این گیاه در پاییز انجام می شود. بذر ها را می توان برای 60 روز در دمای 4 درجه و محیطی با رطوبت 30٪ نگهداری کرد. این سرمادهی میزان جوانه زنی بذرها را افزایش می دهد. جوانه زنی در حدود 2 هفته طول می کشد.در بهار از قلمه های چوب سبز و در تابستان از قلمه های نیمه چوبی این گیاه نیز می توان استفاده کرد.