پیچ نارنجی


نام علمی : Thunbergia gregorii
نام انگلیسی : Orange Clockvine

پیچ نارنجی گونه ای همیشه سبز، چند ساله بوده که در سرتاسر طول سال گلدهی دارد. در صورتی که از قیمی بالا رود می تواند تا ارتفاع ۳ متر را پوشش دهد.
به عنوان گیاه پُر رشد نیز می تواند سطح زمین را به صورت گسترده پوشش دهد.
برگ ها بیضوی-سه وجهی، به رنگ سبز متوسط، به طول ۸ سانتیمتر با حاشیه هایی دارای دندانه هایی فاصله دار می باشند. ساقه ها باریک، کرکی و پیچنده می باشند. گل ها دیدنی، به قطر ۵ سانتیمتر، شیپوری شکل، به رنگ نارنجی روشن بوده که دارای ۵ گلبرگ قلبی شکل می باشند. برگواره ها از نقاط بارز زینتی و پایه گل پوشیده از کرک های متراکم است.
دوره گلدهی آن در مناطق معتدل از اواسط تابستان تا اولین سرما و در مناطق گرمسیر در طول سال است. میوه آن پوشینه شکوفاست.
نگهداری از آن بسیار ساده است و به گرمای زیاد مقاوم است. در مناطق معتدل به عنوان گیاه یکساله مورد کشت و کار قرار می گیرد و جهت کشت در مناطق ساحلی و باغ صخره ای مناسب است. از این گیاه می توان به عنوان پرچین نیز استفاده نمود و قابلیت گیاه پرده و پادیواری خوبی را به نمایش خواهد گذاشت. پیچ نارنجی دارای قابلیت خودکاشتی است. گل ها جاذب پروانه و پرندگان می باشد.روش تکثیر آن از طریق بذر و قلمه واشی ساقه می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن در سطح زمین پخش شونده و درهم فرورفته و در ارتفاع بالا رونده است.

میزان رشد: بسیار سریع، با قیم تا ۳متر ارتفاع می گیرد.

منشاء: مناطق گرمسیر شرق آفریقا

زمان گلدهی: سرتاسر سال

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری معمولی.
دما : حساس به سرما؛ در سرما بخش هوایی از بین رفته و در بهار سال بعد دوباره رشد کرده و گلدهی خواهد داشت.
خاک : خاکی با زهکش مناسب و غنی.
نور : آفتاب کامل تا نیمه سایه