چمن موندو


نام علمی : Ophiopogon japonicus
نام انگلیسی : Mondo grass / Fountain plant / Monkey grass

موندوگراس گونه ای همیشه سبز، واشی، تک لپه ای و چند ساله است. بر خلاف ظاهر و نام عمومی آن جزو تیره سوسنیان می باشد. برگ ها خطی به طول ۲۰-۴۰ cm ، چمنی شکل و نسبتاً ضخیم که به سمت زمین می پیچند. در واقع برگ ها به صورت توده ای، از شبکه ای حاصل از ریزوم هایی که در زیر سطح زمین می رویند تشکیل می شوند. رنگ برگ ها سبز تیره است. با افزایش سن، توده ها به هم پیوسته و فرشی پیوسته از برگساره را ایجاد می کنند.گل های کوچک به رنگ سفید تا بنفش کمرنگ بر روی شاخسارهای کوچکی که بر ساقه ای به طول ۵-۱۰ cm است، می رویند. گل ها به همراه ساقه گل دهنده، به این دلیل که در پوشش برگساره قرار گرفته، ارزش زینتی نخواهد داشت.

میوه سته به رنگ آبی-سیاه و به قطر ۵ mm است. در طب قدیم و به خصوص طب چینی دارای خصوصیات درمانی می باشد. چندین گونه زینتی آن معرفی شده است. ارقام پا کوتاه آن ممکن است دارای سرعت رشد پایین تری باشند. گزینه بسیار ایده آل برای حاشیه کاری و حاشیه راهروها و تقسیم بندی فضای سبز است. ارقام پا بلند آن به عنوان گیاه پادیواری مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل اینکه در باد دارای حرکت مواج است نمایی تماشایی در باد دارد. برای کشت در کنار حوضچه ها یا باغ موزه نیز مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت به سایر چمن های زینتی، نیاز به چمن زنی نداشته و کنترل آن در کنار تأسیسات ساده تر است. همچنین به عنوان گیاه پشت زمینه برای بسیاری از گیاهان رنگین، مورد استفاده قرار می گیرد.روش تکثیر آن بسیار ساده و از طریق پاجوش یا تقسیم می باشد.

منشأ: ژاپن و کره

زمان گلدهی: تابستان

عادت رشدی: دارای فرم رشدی پشته ای است و بافت نرمی دارد.

میزان رشد: کند تا متوسط، ۱۵-۲۵ cm ارتفاع می گیرد. گسترش آن بستگی به رقم داشته و بین ۳۰-۶۰ cm است.

نیازمندی های محیطی

 

آبیاری : تا حدودی مقاوم به کم آبی است.
دما : مقاوم به سرما.
خاک : زهکش مناسب با خاک غنی را ترجیح می دهد.
نور : آفتاب کامل تا نیمه سایه.