ژربرا


نام علمی : Gerbera jamesonii
نام انگلیسی : Transvaal daisy
خانواده : گل ستارگان (Asteraceae)

ژربرا زادگاه این گیاه مناطق گرمسیری جنوب قاره آفریقاست و در این مناطق به عنوان گیاه چندساله رشد می کند. شکل گیاه بوته ای بدون ساقه و ریشه های آن عمیق است.برگ ها حلقه وار از طوقه باریک گیاه می رویند. طول آن ها تا ۵۰ سانتیمتر می رسد و شکل آن ها لوب دار شانه ای (کنگره دار) است. سطح بالایی آن ها سبز تیره و سطح زیرین سبز کم رنگ و پوشیده از کرک های متراکم است.ساقه های گلدهنده ایستاده به ارتفاع ۴۵-۳۰ سانتیمتر از طوقه گیاه می روید و بدون برگ است.گل ژربرا در واقع گل آذینی است از هزاران گل.

این گل آذین از سه نوع گل تشکیل شده: گلچه مرکزی، گلچه حد واسط و گلچه شعاعی.گلچه مرکزی که گلچه لوله ای منظم واقع در مرکز کلاپرک های گل است و با رنگی متفاوت با گلچه های شعاعی، مرکز گل ژربرا را متمایز می کند. تفاوت بین رنگ و اندازه این سه گلچه باعٍث تفاوت های ظاهری بین ارقام این گیاه شده است. همچنین کم یا پر بودن گلچه های شعاعی و یا کوچک به بزرگ یا هم اندازه بودن آن ها اشکال متفاوتی می سازد. قطر گل ها ۱۲-۵ سانتیمتر است و بیشتر رنگ ها جز رنگ آبی را می توان در گل ژربرا پیدا کرد.گل های ژربرا امروزی در واقع گیاهان دورگه (Gerbera hybrida) هستند که بیشتر از دو گونه G.jamesonii و گونه G.viridifolia تولید شده اند. تولید آن به عنوان گیاه شاخه بریده در جهان پس از گل رز، میخک، داوودی و لاله در جایگاه پنجم است.

این گیاه از اواخر بهار تا اواخر پائیز و حتی اوایل زمستان گل می دهد.شرایط نگهداری و مراقبت از این گیاه در گلخانه های تجاری و کاشت برای گل بریده، با کاشت به عنوان گیاه گلدانی یا در باغچه که در زیر می آید متفاوت است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد. فاصله بین دو آبیاری به اندازه ای باشد که سطح رویی خاک و طوقه گیاه تا چند سانتیمتر رطوبت خود را از دست داده باشد. بهتر است گیاه خشکی نکشد.
دما : بهترین گلدهی را در مکان هایی با روزهای گرم و شب هایی خنک دارد. در مناطق بدون یخبندان، گیاه چند ساله است. در مناطق سرد معمولا آن را به عنوان گیاهی یکساله می کارند ولی می توان گیاه را برای گذران زمستان از زمین بیرون آورد و به مکانی گرم تر انتقال داد.
خاک : خاک این گیاه باید زهکش خوبی داشته باشد چرا که این گیاه به پوسیدگی طوقه و ریشه حساس است.خاک ایده آل آن خاکی سبک و غنی از مواد آلی است. به خاطر سیستم ریشه ای عمیق گیاه خاک باغچه باید تا عمق ۶۰-۴۵ سانتیمتری شخم زده شود و کیفیت خاک تا عمق ۲۵ سانتیمتری با کود گاوی پوسیده بهبود یابد و طوقه گیاه از سطح خاک بالاتر کاشته شود.فاصله کاشت دو گیاه بین ۶۰-۴۵ سانتیمتر باشد.کوددهی گیاه با کودی مثل ۲۰-۲۰-۲۰ ماهانه در فصل رشد انجام شود.
نور : به نور کامل آفتاب نیاز دارد. در مناطق با آب و هوای گرم، سایه بعد از ظهر برای بالندگی آن مفید است.
تکثیر : با کاشت بذر یا تقسیم ریشه، می توان گیاهانی جدید بدست آورد. همچنین استفاده از قلمه نیز امکان پذیر است.لازم به ذکر است که تکثیر صنعتی این گیاه برای گلخانه های شاخه بریده، به روش های دیگر انجام می شود.