کاج سیاه


نام علمی : Pinus nigra
نام انگلیسی : Black Pine, European Black Pine
خانواده : کاجیان

درختی است هرمی گسترده و متراکم با تاج مدور، آرایش منظم و دقیق شاخه های آن حتی در بلوغ هم حفظ می شوند. سوزن های آن ایستاده بوده، به طور تنگاتنگی شاخه ها را می پوشانند. آنها به رنگ سبز تیره تا تقریباً سیاه هستند، برق تیره ای دارند. این درخت از لحاظ مقاومت به شرایط نامساعد با تمام کاج ها رقابت می نماید و در سواحل، کویر های مرتفع و نواحی کوهستانی بطور یکسان، شکل خوب خود را حفظ می نماید. به باد و نمک مقاوم است و در هر نوع خاکی دوام می آورد و برای کنترل فرسایش و آمایش خاک و به عنوان بادشکن ایده آل است. در باغ ها به عنوان تکدرخت و ایجاد تباین در کنار گیاهان دارای برگ روشن تر بکار می رود.

جنبه های زیبایی: حالت رشد، برگ ها (سوزن ها)

کاربرد: چمنزار، بادشکن، تکدرخت، کنترل فرسایش و آمایش خاک

خصوصیات گیاهی

ارتفاع: ۱۰٫۵ – ۱۵ متر

قطر تاج پوششی: ۷٫۵-۱۲ متر درختی است هرمی شکل دارای شاخه های قوی و گسترده که با بالا رفتن سن در قسمت فوقانی مدور می شود، اما شاخه های تحتانی خود را نیز حفظ می نماید. پوست تنه قهوه ای/خاکستری تیره خشن است. سوزن های آن سبز تیره براق تا تقریباً سیاه و بسیار شق بوده، به صورت متراکم بر روی شاخه ها آرایش یافته اند. آنها ۷٫۵-۱۵ سانتیمتر طول داشته، به صورت دسته های دوتایی بوده، برای مدت چهار سال باقی می مانند.

میوه: مخروط های تخم مرغی شکل به رنگ قهوه ای تیره، به طول ۵-۹ سانتیمتر. در مدت دو سال می رسند. سیستم ریشه ای: عمیق

سرعت رشد: سریع

آفات و بیماری ها: این گیاه مورد حمله قارچی قرار می گیرد که موجب خورده شدن و مرگ نوک شاخه ها می گردد. در صورت بروز این بیماری باید شاخه ها را در فصل خشک تا سرحد بخش های سالم کوتاه کرده و درخت را با بوردو سمپاشی نمود. سوزاندن فوری بخش های بریده شده برای جلوگیری از انتشار بیماری بسیار مهم است.

نیازمندی های محیطی

نگه داری هرس: نیازی به هرس ندارد.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست.

آبیاری : توجه خاصی لازم نیست.
دما : گرما و سرما را تحمل می کند. ارتفاعات زیاد و شرایط کویری را تحمل می کند.
خاک : در هر نوع خاکی رشد می کند. قلیایی ها، نمک و خشکی را تحمل می کند. تابش مستقیم آفتاب یا سایه، باد، غبار نمک و شرایط ساحلی را تحمل می کند. دود و غبار را تحمل می کند.