کاج قناری


نام علمی : Pinus canariensi
نام انگلیسی : Canary Island pine

ویژگی این درخت برگ های سوزنی بلند، آویخته و سبز-خاکستری آن است که به شکل زیبایی از شاخه های باریک و گسترده آن آویزان می شوند. در جوانی مانند سایر درختان کاج هرمی شکل است، و به تدریج به شکل تک درخت عریض و زیبایی در می آید که ظرافت آن در بین کاج ها بی نظیر است. به خاطر سرعت رشد سریع و مقاومت این گونه به خشکی، جهت تثبیت خاک یا کاشت بر تپه های صخره ای مناسب است. بهترین رشد خود را در نواحی معتدل می نماید.

درختی است هرمی شکل دارای شاخه های باریک و گسترده که در بلوغ مدور و وزین می شود. پوست تنه آن کمی شیاردار، ضخیم، فلسی و به رنگ آجری است. برگ های سوزنی شکل آن خاکستری-سبز، باریک و آویخته اند. آنها ۲۳-۳۰ سانتیمتر طول داشته و در انتهای شاخه ها به صورت دسته های سه تایی در یک غلاف قرار دارند. این سوزن ها برای مدت ۲ سال بر روی درخت باقی می مانند.

میوه: مخروط های دوکی شکل به طول ۱۰-۲۰ سانتیمتر. دوسال طول می کشد تا برسند.

جنبه های زیبایی: برگ ها

کاربرد: تک درخت، کنترل فرسایش و آمایش خاک

خصوصیات گیاهی ارتفاع : ۱۸-۲۴مترپهنای تاج: ۷٫۵-۱۰٫۵متر

سیستم ریشه ای: عمیق سرعت رشد: سریع

نیازمندی های محیطی

نگه داری هرس: نیازی به هرس ندارد.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست . به ازاء هر ۲٫۵ سانتیمتر قطر تنه، ۲۵۰گرم سولفات آمونیوم در فواصل منظم هر دو تا سه سال یک بار به گیاه بدهید.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

عیوب: پاجوش در اطراف درخت، حذف آن را از باغ مشکل می سازد.

آبیاری : توجه خاصی لازم نیست.
دما : نواحی معتدل را ترجیح می دهد. گرما را تحمل می کند اما به سرمای مفرط حساس است.
خاک : بهترین رشد را در خاک لومی شنی نه چندان غنی می نماید. خاک های فقیر یا سنگلاخی را تحمل می کند. تابش مستقیم آفتاب، شرایط ساحلی را تحمل می کند.