کاج چتری


نام علمی :  Pinus  pinea
نام انگلیسی : Stone pine
خانواده : کاج Pinaceae

شاخه های سنگین وعریان این درخت به صورت چنگکی از نزدیکی سطح زمین تقسیم شده، با شیب زیاد رو به بالا رشد نموده، به طرف خارج گسترده می گردند و تشکیل تاج چتر مانند متراکمی را می دهند که قسمت بالای آن مسطح است. برگ های سوزنی بلند، درخشان، سبز و براق آن تاج را به طور متراکمی پوشانده و سایه تیره و بزرگی را به وجود می آورند. این درخت به شکل ستونی عمودی رشد کرده و سپس به طور عرضی گسترده می شود و تولید توده مسطحی را می نماید. شکل قابل پیش بینی و یکنواخت آن موجب شده است که تکدرخت ایده آلی برای مصرف در باغ های با اندازه متوسط باشد. بسیار قوی است اما سرمای مفرط را تحمل نمی کند.

جنبه های زیبایی: حالت رشد و برگ

کاربرد: سایبان، بر سطح چمن، تکدرخت

خصوصیات گیاهی ارتفاع : ۹ – ۱۵متر (۲۱متر)ق

طر تاج پوششی: ۱۲-۱۵متردرختی است با تاج مدور مسطح دارای شاخه های بلند که با شیب تند رو به بالا رفته و در همه جهات به سمت خارج گسترده می شوند. پوست تنه خاکستری/سیاه، ضخیم و عمیقاً شیاردار است. سوزن های سبز درختان و براق آن به صورت بسیار متراکم بر روی شاخه ها آرایش یافته اند و طول آنها ۹-۱۸ سانتیمتر بوده، بسیار شق هستند و به صورت دسته های دوتایی در غلاف قرار دارند.

میوه: مخروط های تخم مرغی شکل آجری رنگ به طول ۹-۱۲٫۵ سانتیمتر. در مدت دوسال می رسند و حاوی دانه هایی هستند که کاربرد غذایی دارد.

سیستم ریشه ای: عمیق و سرعت رشد متوسط

نیازمندی های طبیعی:

هرس: نیازی به هرس ندارد.

تغذیه: تغذیه خاصی لازم نیست.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : توجه خاصی لازم نیست.
دما : بهترین رشد را در نواحی معتدل می نماید. گرما و همچنین یخبندان سبک را تحمل می کند اما به سرمای مفرط حساس است.
خاک : بهترین رشد را در خاک لومی شنی سبک با زهکشی خوب می نماید . خشکی را تحمل می کند. تابش مستقیم آفتاب، باد را تحمل می کند.