کلم زرد مردابی


نام علمی : Lysichiton americanus
نام انگلیسی : Yellow skunk cabbage, Swamp lantern
خانواده : گل شیپوریان (Araceae)

کلم زرد مردابی بومی امریکای شمالی است. این بوته زینتی، گیاهی چند ساله، نیمه آبی یا خاکی با ساقه های زیرزمینی(ریزوم) است که با گل های اسپاتی زرد رنگ بزرگ، شبیه گل های شیپوری، و برگ های سبز مایل به زرد خود در امتداد نهرها و استخرها یا برکه های آب و مرداب ها بخوبی به گل می نشیند و منظره چشمگیری به وجود می آورد.برگ های کلم زرد، برگ های تخم مرغی شکل کامل و کشیده ای هستند که بر ساقه های کوتاه از پایین بر ساقه اصلی گیاه می رویند.

طول هر برگ ۳۰ الی ۱۵۰ سانتیمتر و پهنای آن ۱۰ الی ۷۰ سانتیمتر است.گل های متراکم بر گل آذین استوانه ای شکل به طول ۷ الی ۱۲ سانتیمتر می رویند، که خود آن گل آذین، بر ساقه ۳۰ الی ۵۰ سانتیمتری گیاه پیچیده در برگواره زرد رنگی –مشابه برگ گیاه اما بسیار کوچکتر- ظاهر می شود. گل های کلم زرد مردابی بوی چندان خوشایندی ندارند و همین امر موجب این نام گذاری شده است. میوه آن سته، تخم مرغی شکل کشیده، سبز مایل سرخ و به طول ۶ میلیمتر است که ۱ الی ۲ بذر در خود دارد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : خاک این گیاه باید مرطوب تا غرقابی باشد. کاشت آن در کنار برکه و آبشار های زینتی، کمک به حفظ رطوبت مورد نیاز گیاه می کند. حتی می توانید این گیاه را در آبی کم عمق نیز بکارید.
دما : این گیاه چند ساله خزان پذیر، به راحتی یخبندان های سرد بیش از منفی 20 درجه را تحمل می کند.
خاک : خاک این گیاه باید غنی ازمواد آلی و هوموس باشد. استفاده از پیت موس و خاک برگ برای ترکیب خاک آن لازم است.
نور : هم در آفتاب و هم در محل های نیم سایه به خوبی رشد می کند.
تکثیر : برای تکثیر این گیاه در اوایل بهار ریزوم های این گیاه را تقسیم کرده و هر قسمت را در خاک مرطوب می کارند.با استفاده از بذر هم می توان این گیاه را تقسیم کرد.