کَلِکُرتس


نام علمی :  Calochortus

گل پیازی Calochortus کَلِکُرتسخانواده :لیلیاسه (Liliaceae)مبداء:کالیفرنیانوع:از گیاهان دائمی پیازیبرگ:ـگل:گل های فنجانی شکل با لکه ارغوانی در قسمت تحتانی هر گلبرگ،هر گل به قطر
 در حدود ۴ سانتیمتر است.رنگ گل:رنگ گل ها در قسمت گونه ارائه گردیده است. لازم به ذکر است که همه ی گلبرگ های گونه ها دارای علائم مشخص شبیه علایمی که روی بال های پروانه است می باشند.فصل گل:اواخر بهار و اوائل تابستانموارداستفاده:باغچه های سنگی، گل بریدهموقعیت :سایه آفتاب، خاک شنی زهکشی شدهتکثیر:پیازچه های  روئیده در جوار پیاز مادر.طرز کاشت:در اواخر پائیز می توان پیازها را با فاصله ۱۵ـ۱۰ سانتیمتر و عمق ۵ سانتیمتری خاک کشت نمود. در مناطق سردسیر بایستی پیازها را به وسیله ی مالچ از سرمازدگی محافظت نمود.