کیونوداکسا


نام علمی :   Chionodoxa
نام انگلیسی : Glory-of-the-snow
خانواده : لیلیاسه (Liliacea)

خصوصیات گیاهی

مبداء:ترکیه

نوع:از گیاهان دائمی پیازی

برگ:باریک و طویل

گل:ستاره ای شکل که برحسب گونه به تعدادی معین و با قطری مشخص در روی ساقه ئگل دهنده ظاهر می گردد.

رنگ گل:آبی متمایل به ارغوانی- سفید- آبی متمایل به بنفش – آبی- صورتی

فصل گل:اواخر زمستان و اوایل بهار

موارداستفاده:زیر درختان خزان شونده، گل بریده، باغچه های سنگی

موقعیت :آفتاب کامل یا سایه آفتاب و خاک زهکشی شده

تکثیر:پیازچه های به وجود آمده در کنار پیاز اصلی، بذر

طرز کاشت:در اوایل پائیز می توان پیازها را با فواصل ۷٫۵-۲٫۵ سانتیمتر در عمق ۷٫۵ سانتیمتر در خاک کشت نمود. این گیاهان پس از کاشت نیاز به مراقبت چندانی ندارند. کشت بذر به طریق دست پاش در باغچه صورت می گیرد.