گراس صورتی (علف صورتی)


نام علمی : Muhlenbergia capillaries
نام انگلیسی : Hairawn muhly
خانواده : گندمیان/چمنیان (Poaceae)

علفی شگرف و چند ساله با فرم رشدی بوته ای و متراکم است که همانند {} و {} به عنوان گیاهی زینتی به کار می رود. دو مزیت نسبت به پامپاس ها دارد یکی ارتفاع کوتاه تر گیاه است و دیگر، برگ های آن باعث بریدگی نمی شود. ارتفاع آن معمولا ۹۰ سانتیمتر می شود و توده فشرده برگ های آن به قطر ۶۰ سانتیمتر می رسد. به خاطر ارتفاع کوتاه تر نسبت به علف پامپاس کاربرد بیشتری دارد.برگ های آن ساده است و به طور منفرد در امتداد محور گیاه رشد می کنند.

شکل برگ ها خطی است و لبه های آن بدون دندانه است. برگ های سبز آن در پاییز مسی رنگ می شود.گل های آن صورتی رنگ است و در اواخر شهریور یا اوایل پاییز می روید. ساقه های گل دهنده آن از گیاه روییده و ارتفاع آن به ۶۰ سانتیمتر بالاتر از برگ می رسد.رشد آن ها سریع است و در سال دوم رشد خود، گیاهی بالغ می شود. نیاز ها و شرایط نگهداری آن آسان است و گیاهی با سازگاری بالا است. از ارقام زینتی آن می توان به رقم Regal Mist اشاره کرد.

نیازمندی های طبیعی

آبیاری : به خشکی کشیدن مقاوم است و مناسب مناطق کم آب است. می توان آن را هفتگی آب داد و به هنگام گرمای تابستان کمی بیشتر. خاک آن در زمستان احتیاج به آبیاری ندارد و خاک آن نباید غرقابی بماند.
دما : اگر خاک آن خشک باشد تا دمای منفی ۲۰ درجه هم خشک نمی شود.
خاک : نسبت به خاک سختگیر نیست و در خاک شنی تا رسی به راحتی رشد می کند.
نور : در مکانی با نور مستقیم خورشید یا نیم سایه به خوبی رشد می کند.
تکثیر : با تقسیم بوته می توان گیاه را تکثیر کرد. از طریق کاشت بذر هم می توان گیاهان جدید بدست آورد.