گریپ فروت


نام علمی : Citrus paradise
نام انگلیسی : Grapefruit
خانواده : مرکبات (Rutaceae)

گریپ فروت این گیاه همیشه سبز، همانند دیگر مرکبات درختی زینتی است و با داشتن برگ های براق و میوه ای جالب مورد توجه است.گریپ فروت درختی است با تاج کروی و شاخه های نازک که ارتفاع آن به ۱۰-۶ متر و قطر تاج پوششی آن هم به همین اندازه می رسد.رنگ برگ ها سبز تیره است. برگ های آن مرکب است ولی نمای برگ ساده را دارند و فقط از یک برگچه تشکیل یافته اند. برگ ها متناوب، ساده و بیضوی شکل هستند و طولی بین ۱۵-۱۰ سانتیمتر با دمبرگ بالدار دارند. انواع پاکوتاه این درخت هم وجود دارد.گل ها درشت و به رنگ سفید هستند و به صورت تک گل یا خوشه ای بر محور برگ ها می روید. فصل گلدهی بهار است.میوه خوراکی و به رنگ زرد کمرنگ است. کروی شکل و به قطر ۱۵-۱۰ سانتیمتر و اغلب در خوشه های ۱۲-۳ تایی ظاهر می شوند. پوست میوه ضخیم و گوشت کمی ترش دارد.چند رقم معروف آن مثل Marsh گوشت سفید و بی دانه، Foster گوشت صورتی و Thompson گوشت صورتی و بی دانه هستند.

برای میوه دهی نیازی به گردافشانی ندارد و در نواحی مناسب، میوه ها ۱۰-۹ ماه پس از گلدهی می رسند. در مناطقی که گرمای کم دارد معمولا بیش از یک فصل زراعی پس از گلدهی میوه ها می رسند.سیستم ریشه سطحی دارد و سرعت رشد آن متوسط است.کمتر از سایر مرکبات هرس می خواهد و در بهار قبل از شروع رشد پایین ترین شاخه را حذف کنید، تمام شاخه های جانبی و شاخه هایی که به طرف پایین هستند و شاخه های خوابیده بر شاخه های اصلی، شاخه های شکسته و خشک و نرک های تاج را هرس کنید.

اگر چه مورد تهاجم انواع آفات و بیماری ها قرار می گیرد ولی در اثر مراقبت صحیح نسبت به اغلب آن ها مقاومت پیدا می کند.گریپ فروت چند تفاوت با دارد از جمله درختی بزرگتر و مقاوم تر. شاخه ها و برگ ها بی کرک و میوه ها به حالت دسته ای و با گوشتی دانه دار.میوه های آن سبب ناپدید شدن سریع قند از ادرار در افراد دیابتی می شود و همچنین برای روماتیسم مفید است. آب آن برای مقاوم سازی در برابر عفونت های سرماخوردگی مناسب است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : هفته ای یکبار آبیاری برای آن کافی است. گریپ فروت نسبت به خشکی کشیدن تا حدی مقاوم است ولی عملکرد آن در خاک های غرقابی پایین است.هنگامی که به روش گفته شده در قسمت “خاک” گیاه را بکاریم در این حالت که شیب بستر از تنه به طرف بیرون است، مانع تجمع رطوبت در اطراف ریشه درخت می گردد.
دما : درختان جوان در دمای منفی ۳ درجه خشک می شوند. گیاهان بالغ دماهای پایین تر را هم تحمل می کنند ولی در این دما میوه ها در ۳-۲ ساعت یخ می زنند.
خاک : بهترین رشد را در خاک های غنی و شنی با زهکش خوب دارد. در موقع کاشت، گودالی را با عمق یک متر حفر کرده و خاک مناسب می ریزند و سطح آن را به حالت تپه مانند درآورده؛ بطوریکه پس از کاشت، طوقه گیاه در بالاترین سطح قرار گیرد. در بهار کود شیمیایی و در پاییز کود دامی پوسیده داده شود. استفاده از کودی با نسبت ۱-۱-۲ برای این گیاه مناسب است.
نور : مکان کاشت این گیاه باید در مکانی باشد تا حداکثر آفتاب به آن بتابد. هرچه دما هوا گرم تر باشد میوه ها زودتر می رسند. در یک مکان گرم ۷ ماهه میوه ها می رسد و در مکانی سرد به ۱۳ ماه هم می رسد.
تکثیر : برای تکثیر این گیاه از پیوند گریپ فروت بر روی پایه نارنج استفاده می کنند.