گلوسو


نام علمی : Glossostigma elatinoides
نام انگلیسی : Glosso
خانواده : اسکروفولاریاسیه

گیاه آکواریومی گلوسوستیگما Glossostigma elatinoides Glosso گلوسوستیگما گیاهان این خانواده از کوتاهترین گیاهان آکواریومی محسوب می شوند. که برای کاشت در قسمت های جلویی آکواریوم ایده آل می باشند زیرا حداکثر تا ۳ سانتی متر رشد می کنند. برای نگهداری موفقیت آمیز آنها استفاده از نور متوسط تا زیاد (۱الی ۲ وات به ازای هر ۲ لیتر آب) و گاز دی اکسید کربن الزامی است. در صورتی که میزان نور کم باشد برای رسیدن به نور بیشتر به صورت عمودی رشد کرده و در نهایت از بین می روند و در صورت وجود نور کافی و مناسب در آکواریوم دارای رشد افقی بوده همانند موکت کف آکواریوم را می پوشانند. برای رشد سریع این گیاهان، افزودن عناصر کمیاب و آهن به آب آکواریوم الزامیست. همچنین باید میزان نیترات و فسفات به حد کافی وجود داشته باشند. کمبود نیترات در آب موجب زرد شدن و از بین رفتن برگ های قدیمی گیاه می شود و کمبود فسفات رشد آن را کاهش داده و رنگ برگ ها را تیره می کند.

خصوصیات گیاهی

سطح نگهداری : آسان

شدت نور : متوسط تا زیاد

PH: بین ۶ الی ۷

KH: بین ۳ الی ۸

دما : ۲۰ الی ۲۶ درجه ی سانتیگراد

خاستگاه: استرالیا