گل خفاش


نام علمی :   Tacca chantrieri
نام انگلیسی : The Black bat flower
خانواده : Taccaceae

گیاه آپارتمانی گل خفاش زمان گلدهی اواخر بهار تا اوایل تابستان است و دفعات گلدهی می تواند تا ۸ بار باشد.

شرایط نگهداری این گیاه بسیار شبیه گیاه ارکیده است و جریان هوای خوب، یکی از فاکتور های مهم در نگهداری این گیاه است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : رطوبت خاک هیچ وقت خشک نشود. از غرقابی کردن گلدان بپرهیزید.
دما : دمای مناسب برای آن 26- 15 درجه است و دمای محل نگهداری آن به زیر 5 درجه نباید برسد.
خاک : خاک سبک و اسیدی با زهکشی عالی نیاز است. چنان که گفته شد یکی از مهم ترین عوامل در نگهداری گل خفاش تهیه خاک مناسب آن است: ترکیبی مثل 60 درصد پیت ماس و 30 درصد پرلیت و 10 درصد ورمی کولیت یا ترکیبی مثل 50 درصد پوسته کاج و 40 درصد پیت ماس و 10 درصد شن یا ماسه برای رشد این گیاه مناسب است. همچنین گلدان این گیاه باید عریض باشد.
نور : در فضای بیرون در محلی سایه و در آپارتمان در محلی پرنور قرار دهید.
تکثیر : با تقسیم ریزوم های گیاه چند ساله می توان این گیاه را تکثیر کرد