گل عسلی


نام علمی : گل آرنبیا (گل عسلی)
نام انگلیسی : Arnebia
خانواده : بوراگیناسه ( Boraginaceae)

خصوصیات گیاهی

مبداء:آرمینا

نوع:از گیاهان دائمی

برگ:باریک، کرکدار

گل:لوله ای مزین به یک لکه سیاه در قسمت تحتانی هر گلبرگ که با کبر سن گل
محو می گردد.

رنگ گل:پامچالی – زرد

فصل گل:اوایل تابستان

موارداستفاده:باغچه و فضاهای سبز

موقعیت :آفتاب کامل و خاک کاملاً زهکشی شده

تکثیر:قلمه پاشنه دار، بذر

طرز کاشت:در فصل پاییز می توان این گیاه را وسیله بذر یا قلمه پاشنه دار کشت و مورد استفاده قرار داد.