گل عنکبوت


نام علمی : Cleome
نام انگلیسی : Spider Flower
خانواده : کاپاریداسه ( Capparidaceae)

خصوصیات گیاهی

مبداء: هندوستان

نوع: از گیاهان یکساله پایا

برگ : برگ های نیزه ای شکل،کشیده و خاردار

گل : خوشه گل های پرمانند به طول ۶۰- ۳۰ سانتیمتر با پرچم های بسیار طویل و کیسه های بذر باریک و طویل که در زیر گل ها شکل می گیرد.

رنگ گل: ارغوانی کم رنگ، گلی و سفید

فصل گل : تابستان و قسمتی از پائیز

موارد استفاده : پس زمینه حاشیه ها، و استفاده جهت حصارها و کنار دیوارها. خوشه گل ها و کیسه بذرهای خشک شده این گیاه می تواند در تزئینات همراه با گیاهانی از قبیل آهار و گلایل مورد استفاده قرار بگیرد.

موقعیت : محل آفتابی و خاک، باغچه معمولی

تکثیر : بذر

طرز کاشت : بذور این گیاه در صورت گرم بودن خاک در هوای آزاد به سرعت جوانه زده و در محل آفتابی سریعاً رشد می نماید، لذا می توان پس از رفع سرمای بهاره آن را مستقیماً در محل اصلی کشت نمود.