گل پروانه


نام علمی : Oenothera lindheimeri, Gaura lindheimeri
نام انگلیسی : Bee blossom, Indian feather, lindheimer’s beeblossom,White gaura, Butterfly gaura
خانواده :   گل مغربیان (Onagraceae)

اواخر تابستان که بیشتر گل و گیاه های باغ، از فرط گرما نیمه جان شده اند، گل های زیبای این گیاه طراوت و لطف بهاری دارند و صبح زود گشوده می شوند. گل پروانه بومی آمریکاست و به نام، گیاه شناس تگزاسی، فردیناند جاکوب لینهایمر نام گذاری شده است اما گویا به خاطر شکل و ظرافت گل زیبای آن، به گائورای پروانه ای یا گل پروانه یا گل زنبور شناخته می شود.
گل پروانه گیاهی چند ساله و واشی (فاقد اندام چوبی) است. سرعت رشد آن سریع و ارتفاع گیاه به بیش از یک متر و گستردگی آن نزدیک به یک متر می رسد.

ساقه ها باریک، سیمی شکل، متراکم، دسته ای و منشعب که از ریزوم های زیرزمینی رشد می کنند. ساقه ها پوشیده از کرک های کوچک است.

برگ ها باریک، دارای کرک های نرم، بدون دمبرگ، سر نیزه ای، به طول ۹-۱ سانتیمتر است. برگ ها ممکن است دارای لکه هایی خرمایی رنگ باشند و حاشیه آنها معمولاً دندانه دار است.

گل های تماشایی و پروانه ای شکل آن که رایحه خفیفی نیز دارند در گل آذینی به طول ۱۰-۸ سانتیمتر می رویند. گل ها به رنگ صورتی (رنگ آنها در پایان روز به صورتی تبدیل می شود) یا سفید بوده و به قطر ۳-۲ سانتیمتر با گلبرگ ها ۴ تایی هستند. زمان گلدهی اول بهار تا اولین سرما است.دارای قابلیت خود کاشتی است. نگهداری از آن ساده بوده و کاشت توده ای آن توصیه شده است.

نیازمندی های محیطی

هرس: این گیاه دارای عادت رشدی توده ای و ساقه های وارفته یا ایستاده است. اگر در تابستان پس از کاهش گلدهی، بوته هرس کوتاه شود، گیاه در رشد جدید بوته ای تر شده و ممکن است در پاییز نیز به گل رود. هرس شدید در آخر زمستان نیز توصیه می گردد.

آبیاری : این گیاه نسبتاً مقاوم به کم آبی است و دارای ریشه مستقیم و بلند در خاک است که مقاومت به دوره های خشکی را سبب می شود.
دما : این گونه مناسب مناطق گرم و خشک است. به سرما حساس است ولی در فصل غیر رشد (زمستان) یخبندان را هم تحمل می کند.
خاک : گل پروانه بهترین رشد را در خاکی لومی شنی با زهکش عالی دارد. زهکشی خوب برای این گیاه ضروری است.
نور : بهترین عملکرد گل پروانه در آفتاب است اما نیمه سایه را نیز تحمل می کند. گونه ای مناسب برای کشت در باغ های طبیعی و زیر اشکوب درختانی چون آکاسیا و کهور است.
تکثیر : روش تکثیر آن از طریق بذر است اما در اول بهار نیز می توان اقدام به تقسیم بوته کرد.** ازاین جنس 20 گونه وجود دارد که بیشتر آنها علف های هرز هستند ولی این گونه خاص در مناطقی به عنوان گل زینتی در باغ و باغچه ها مورد استفاده قرار می گیرد.