گل کوزه ای


نام علمی : Hexastylis shuttleworthii
نام انگلیسی : Mottled Ginger, Largeflower Heartleaf
خانواده : Aristolochiaceae   

گل کوزه ای، گونه ای پوششی، چندساله و واشی است. گل کوزه ای را به نام علمی Asarum.shuttleworthii نیز طبقه بندی کرده اند. این گونه دارای برگ هایی به طول cm7-2.5 و تقریباً به همین میزان پهنا است. برگ آن، قلبی شکل تا مدور، متناوب با حاشیه کامل، دارای لکه هایی روشن و کرمی در طول رگبرگ ها است. پهنک برگ بی کرک، براق و غشایی یا چرمی است. گل ها منفرد، در زاویه برگ ها و در زیر برگساره مخفی یا در بالای آن به طول cm5 می رویند. گل ها قطور و گوشتی، در مرکز توده برگساره ،به شکل کوزه تا نسبتاً زنگوله ای شکل بوده و دارای سه جزء مشخص و متحد از کاسبرگ هستند.

رنگ گل قهوه ای–بنفش و کمرنگ است. گیاه از طریق ریزوم زیر زمینی که به رنگ مایل به سفید و طنابی شکل است، گسترش می یابد. این گیاه تولید ساقه هایی مدفون در عمق کم خاک کرده و حامل برگ هایی همیشه سبز و ابلق بر روی ساقه هایی بلند است. میوه آن سته پوشینه مانند است که به صورت غیر منظم تقسیم شده و حاوی ۱۵عدد بذر است. بذرها سفید و دارای ضمایم روغنی بوده و طولی در حدود mm2-1.5 دارند. رشد آن تا استقرار کامل زمان بر است، اما این گونه ارزش صرف وقت را دارد. یکی از بهترین گزینه های پوشش سطح در مناطق جنگلی یا دارای پوشش متراکمی از تاج درختان است. ریشه و برگ این گیاه رایحه ای شبیه به زنجبیل دارد. توجه شود که جوانه زنی بذر آن دو سال طول می کشد.

منشاء: جنوب ایالات متحده آمریکا

زمان گلدهی: اوایل بهار

عادت رشدی: فرم رشدی آن خزنده و پشته ای است.

میزان رشد: کند، ارتفاع آن به cm10-5 و گسترش آن به ۱ تا ۲ متر می رسد.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : آبیاری معمولی تا مرطوب
دما : مقاومت به سرمای سبک (در حد 5- درجه سانتیگراد)
خاک : PH اسیدی، خاکی غنی از مواد هوموسی
نور : سایه تا نیمه سایه
تکثیر : تقسیم