گیتی شویدی


نام علمی :   Cosmos bipinnatus           
نام انگلیسی : Garden cosmos
خانواده : گل ستارگان یا آستراسه Asteraceae

نام جنسی که این گیاه به آن تعلق دارد، در بعضی منابع گل ستاره یا گل ستاره ای نامیده شده که البته در فرهنگ نام های گیاهان ایران تألیف ولی الله مظفریان که مورد مراجعه سایت گل و گیاه است، چنین اسمی برای آن ثبت نشده و به کار بردن آن برای این گیاه به دلیل جامعیت این نام برای بسیاری از گیاهان صحیح نیست. نام گیتی برای این جنس با توجه به نام رایج آن در انگلیسی انتخاب شده است و این گونه خاص در کتاب مذکور به نام شویدی آمده است.

مبدأ: مکزيکو و کشورهای آمريکای مرکزی

نوع: يکساله

ارتفاع: ۳۰ الی ۱۲۰ سانتیمتر

گسترش عرضی: ۶۰ الی ۹۰ سانتیمتر

گل: به قطر ۵ الی ۱۰ سانتیمتر

رنگ گل: قرمز، سفید، صورتی، دورنگ مثل صورتی با رگه های سفید و … و وسط گل ها زرد است.

فصل گل: نيمه خرداد تا شروع فصل سرما، در تابستان های داغ و با رطوبت بالا، گلدهی دیرتر آغاز می شود.

برگ: برگ های سبز شویدی به نازکی نخ

موارد استفاده: بستر گل و باغچه بندی، مرزبندی و آراستن لبه جاده ها

نیازمندی های محیطی

آفات و بيماری ها: به ندرت مورد تهاجم آفات و حشرات قرار می گيرد.*اگر شرایط محیطی بطور کامل در مدت طولانی از سال فراهم باشد، می تواند به عنوان گیاهی مهاجم شناخته شود.

آبیاری : متوسط، در واقع گیاه مایل به رطوبت است ولی نسبت به خشکی هم تا حد کمی دوام می آورد.
خاک : در خاک خوب زهکشی شده و آفتاب کامل به راحتی رشد می کند و به گلدهی می رسد.بهتر است از خاک هايی که به لحاظ مواد غذايي بسيار غنی هستند استفاده نشود چرا که گياه بيش از حد قد می کشد و شاخه ها يش را می اندازد.
نور : آفتاب کامل
تکثیر : قبل از آخرين خنکای بهار بذر بايستی در خاک کاشته شود و بين 7 تا 21 روز بعد از کاشت شروع به جوانه زدن می کند و پس از گذشت 50 الي 60 روز از جوانه زنی، گياه شروع به گلدهی مي کند. محل کاشت را از باد شدید محفوظ نگاه دارید.همچنين مي توان 6 تا 8 هفته پيش از آخرين سرمای بهار بذر را در فضای سربسته کشت نمود.در پاييز نيز می توان بدر ها را براي کشت بعدی در بهار جمع آوری کرد. سربرداری شاخه های گل داده برای گلدهی دوباره ضروری است ولی برخی سرگل ها را برای جمع آوری بذر نگاه دارید.