گیتی نارنجی


نام علمی : Cosmos sulphureus
نام انگلیسی : Orange cosmos
خانواده : گل ستارگان (آستراسه Asteraceae)

مبدأ: مکزيکو و کشورهای آمريکای مرکزی

نوع: يکساله

ارتفاع: ۶۰ سانتيمتر و به حداکثر ارتفاع ۱۸۰ سانتيمتر هم مي تواند برسد. کاشت متراکم این گیاه، با فرو رفتن ساقه و برگ های ظریف در همدیگر باعث محافظت از گیاه می گردد و از خم شدن ناشی از سنگینی جلوگیری می کند.

گسترش عرضی: ۳۰ تا ۹۱ سانتيمتر

گل: به قطر ۶٫۳۰ سانتيمتر

رنگ گل: زرد تند، نارنجي

فصل گل: نيمه خرداد تا اوايل مهر

برگ: برگ های پر مانند با نوک های نيزه اي باريک

موارد استفاده: بستر گل و باغچه بندی، مرزبندی

نياز نوری: آفتاب کامل نيم سايه را هم تا حدودی دوام می آورد.

نياز رطوبتی: کم تا متوسط

سطح نگهداری: متوسطگل های خورشيدی شکل گيتی نارنجی، جاذب يروانه ها و پرندگان هستند که دوتايی يا در دسته های چندتايی می رويند. در خاک خوب زهکشی شده و آفتاب کامل به راحتی رشد می کنند و به گلدهی می رسند.بهتر است از خاک هايی که به لحاظ مواد غذايي بسيار غنی هستند استفاده نشود چرا که گياه بيش از حد قد می کشد و شاخه هايش را می اندازد.

تکثير: قبل از آخرين خنکای بهار بذر بايستی در خاک کاشته شود و بين ۷ تا ۲۱ روز بعد از کاشت شروع به جوانه زدن می کند و پس از گذشت ۵۰ الي ۶۰ روز از جوانه زنی، گياه شروع به گلدهی می کند. پس از جوانه زنی گياه نسبت به کم آبی نيز از خود مقاومت نشان می دهد.همچنين می توان ۴ تا ۶ هفته پيش از آخرين سرمای بهار بذر را در فضای سربسته کشت نمود. در پاييز نيز می توان بدر ها را برای کشت بعدی در بهار جمع آوری کرد.

آفات و بيماری ها:به ندرت مورد تهاجم آفات و حشرات قرار می گيرد.

اگر شرایط محیطی بطور کامل در مدتی طولانی از سال فراهم باشد، می تواند به عنوان گیاهی مهاجم شناخته شود.