یاس چمپا (یاسمن چمپا)


نام علمی : jasminum grandiflorum
نام انگلیسی : Royal jasmine, Spanish jasmine
خانواده : زیتونیان (Oleaceae)

درختچه ای بزرگ است و گاهی پیچان که در ابتدا به شکل بوته ای با شاخه های شیار دار بی کرک و سبز رنگ است و به مرور حالت رونده می گیرد، هر چند که با هرس می توان آن را کوتاه نگه داشت.
برگ های متقابل آن به طول ۱۲-۵ سانتیمتر است و دمبرگ دار. که دمبرگ و رگبرگ میانی لبه دار دارد.
برگچه ها ۷-۵ و گاهی ۱۱ تایی و بی کرک است. رنگ برگچه سبز تیره است و جفت فوقانی با قاعده تخت پهن اغلب به برگچه انتهایی پیوسته است و برگچه انتهایی کمی بزرگ تر است. شکل برگچه ها تخم مرغی سر نیزه ای و نوک دار است.گل های آن معطر است و در گرزن های انتهایی یا محوری می رویند. جام گل سفید و گاهی در سطح بیرونی رنگ دویدگی قرمز دارد و دندانه های کاسه گل ۵ تایی (برش هایی ۵ قسمتی) با لبه های به درون برگشته است. لوله جام به طول حدود ۲ سانتیمتر است.
زمان گلدهی این گیاه از اواسط تابستان شروع می شود و تا اوایل پاییز ادامه دارد. این گونه در ایران به صورت بومی نبوده و در شمال و جنوب ایران کاشته شده است. برای جوان سازی یا کوتاه کردن گیاه، آن را هرس می کنند. زمان هرس اواخر تابستان تا اوایل پاییز است به دلیل اینکه شاخه های تازه گیاه پیش از سرمای پاییز زمان کافی برای بالغ شدن داشته باشند. شاخه های معیوب یا آفت زده را در اسرع وقت از گیاه جدا کنید.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : در بهار و تابستان به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد. فواصل بین دو آبیاری باید به گونه ای باشد که چند سانتیمتر از خاک رویی رطوبت خود را از دست داده باشد. حفظ رطوبت خاک نیاز گیاه است و از خشکی کشیدن گیاه باید جلوگیری کرد. همچنین از غرقابی شدن خاک گیاه بپرهیزید. در فصل غیر رشد از آبیاری بکاهید.
دما : این گیاه، گیاهی همیشه سبز و حساس به سرما است که در زمستان در دماهای سردتر از منفی ۵ درجه خشک می شود. البته این دما در صورتی است که در معرض باد قرار نداشته باشد.
خاک : نسبت به نوع خاک سختگیر نیست و در صورت زهکش خوب در اکثر خاک ها مثل لومی شنی یا لومی رسی به خوبی رشد می کند. فقط در فصل رشد به گیاه کود دهید. استفاده از کودی بالانس مثل ۱۰-۱۰-۱۰ یا کودی که نسبت پتاسیم (K) بالاتری داشته باشدبرای کوددهی مناسب تر است.
نور : این گیاه به نور کامل آفتاب نیاز دارد. حداقل ۶ ساعت نور آفتاب برای گلدهی آن نیاز است. در مناطق گرم و خشک در فصول گرم بهتر است مکان گیاه به صورتی باشد که از سایه بعد از ظهر برخوردار باشد.
تکثیر : با استفاده از قلمه های چوب نرم و علفی یا قلمه های نیمه خشبی (چوبی نیمه سخت) می توان گیاه را تکثیر کرد. همچنین با روش خوابانیدن شاخه در بهار و تابستان نیز می توان گیاهان جدید بدست آورد.