گل ستاره

 گیاه باغی گل ستاره (آستر) نام علمی: Aster  آستر(گل ستاره) خانواده : کمپوزیته  (Compositae) مبداء: ایتالیا، اروپا، آمریکا، چین نوع: از گیاهان دائمی و دارای تعدادی گونه خشبی و مقاوم برگ: باریک و سرنیزه ای گل: گل آذین منفرد انتهایی…
ادامه مطلب ...

تاج الملوک

گل تاج الملوک (آکوئی لگیا) نام علمی: Aquilegia نام انگلیسی:Columbine آکوئی لگیا، تاج الملوک خانواده : رانونکولاسه ) Ranunculaceae) مبداء: گونه های مختلف آن از اروپا، تگزاس و آسیای صغیر نوع: از گیاهان دائمی   برگ: عمیقاً لوب دار، سبز…
ادامه مطلب ...

عود قرمز

گیاه گلدار عود قرمز (آرمریا) نام علمی: Armeria نام انگلیسی: Lady’s Cushion / Thrift / Sea pink   عود قرمز (آرمریا) خانواده : پلومباگیناسه   (Plumabginaceae) مبداء: برخی از گونه ها از انگلستان و برخی از اسپانیا نوع: از گیاهان دائمی…
ادامه مطلب ...

کوکب کوهی

گل کوکب کوهی نام علمی: Rudbeckia نام انگلیسی: Coneflowers, Black-eyed-susans رادبِکیا، کوکب کوهی خانواده:   کمپوزیته  (Compositae) مبداء:      آمریکا، کانادا نوع:        از گیاهان دائمی، یکساله یا دوساله برگ:       برگ ها سرنیزه ای تا بیضوی دندانه دار و در گونه  Laciniataعمیقاً شکاف…
ادامه مطلب ...

آفتابگردان

گل آفتابگردان نام علمی: Helianthus نام انگلیسی: Sunflower آفتابگردان، هلیانتوس خانواده: کمپوزیته (Compositae)/آستراسه (Asteraceae)  مبداء:   آمریکا نوع:  از گیاهان دائمی  و یکساله پایا برگ:  قلبی شکل و دندانه دار گل: گل ها شبیه گل کوکب و به قطر 25-12سانتیمتر است….
ادامه مطلب ...

توری آبی

گل یکساله توری آبی نام علمی: Didiscus ,Trachymene نام انگلیسی: Blue Lace Flower ، که البته این نام رایج ترین  و آشناترین گونه  این خانواده  Trachymene coerulea است که به عنوان نام فارسی انتخاب شده است. برخی از گونه های…
ادامه مطلب ...

گل زنگوله ای

گل باغی زنگوله ای شرابه ای (آدنوفورا) نام علمی: Adenophora نام انگلیسی: Lilyleaf Ladybell   آدنوفورا،گل زنگوله ای شرابه ای  خانواده: کامپانولاسه  (Camapanulaceae) مبداء: آسیا نوع: از گیاهان دائمی برگ: سرنیزه ای و متناوب گل: زنگوله ای شکل رنگ گل:…
ادامه مطلب ...

آرابیس

گل دائمی آرابیس نام علمی: Arabis نام انگلیسی: Rockcress آرابیس   خانواده: کروسیفره   (Cruciferae) مبداء: اروپا، آسیای صغیر نوع: از گیاهان دائمی برگ: برگ های بیضوی کشیده به رنگ نقره ای – خاکستری   گل: گل های کوچک در انتهای…
ادامه مطلب ...

گل عسلی

گل آرنبیا (گل عسلی) نام علمی: Arnebia   آرنبیا، گل عسلی   خانواده : بوراگیناسه ( Boraginaceae) مبداء: آرمینا نوع: از گیاهان دائمی   برگ: باریک، کرکدار گل: لوله ای مزین به یک لکه سیاه در قسمت تحتانی هر گلبرگ…
ادامه مطلب ...

گل عنکبوت

گیاه یکساله یا دائمی گل عنکبوت نام علمی: Cleome نام انگلیسی: Spider Flower   کلیوم، گل عنکبوت  خانواده : کاپاریداسه ( Capparidaceae) مبداء: هندوستان نوع: از گیاهان یکساله پایا برگ : برگ های نیزه ای شکل،کشیده و خاردار   گل…
ادامه مطلب ...