گیاه خارشتر

خارشتر گیاهی است پایا از خانواده پروانه‌داران از زیرخانواده باقالاها و یکی از بنشن‌ها بشمار می‌رود. نام دیگر آن علف ترنجبین است.میوه این خانواده ناشکوفا است. بوته‌های آن نیمه‌درختچه‌ای و نیمه‌چوبی است که تا ارتفاع ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر می‌رسد. ساقه‌های آن سبزرنگ با خارهای تیز نوک‌زرد است. ادرارآور و ضد سیاه‌سرفه و تب و لرز است. کاسبرگ آن بدون کرک، زنگ ‌مانند و با پنج دندانه مثلثلی کوتاه نوک تیز است.
ادامه مطلب ...