پیچ نارنجی

گیاه بالارونده پیچ  نارنجی نام علمی: Thunbergia gregorii نام انگلیسی: Orange Clockvine پیچ  نارنجی منشاء: مناطق گرمسیر شرق آفریقا         زمان گلدهی: سرتاسر سال پیچ  نارنجی گونه ای همیشه سبز، چند ساله بوده که در سرتاسر طول سال گلدهی دارد. در…
ادامه مطلب ...

گیاه لیف

گیاه بالارونده لیف نام علمی: (Luffa aegyptiaca (Luffa cylindrica نام انگلیسی: Egyptian luffa fruit, Loofah خانواده: کدوییان (Cucurbitaceae) لیف گیاه علفی یکساله ای است با ساقه های رونده و بالارونده، که طول آن تا 10 متر هم می رسد. برگ…
ادامه مطلب ...

کیوی

درختچه بالارونده کیوی نام علمی: Actinidia deliciosa نام انگلیسی: Kiwi vine, Chinese gooseberry خانواده: کیویان (Actinidiaceae) کیوی کیوی درختچه ای پیچان به ارتفاع تا ۵/۷ متر، با شاخه های کرکی متراکم است و این شاخه ها تیغه ای شکل هستند.زادگاه…
ادامه مطلب ...

ماه گل عطری

پیچ ماه گل عطری نام علمی: Ipomoea alba نام انگلیسی: Moon flower, Moon vine fragrant     ماه گل عطری خانواده:  Convolvulaceae مبدأ: شمال آرژانتین، مکزیک و فلوریدا نوع: در آب و هوای گرمسیری رونده چندساله که از 5 تا…
ادامه مطلب ...

یاس آبی

 گیاه باغی-آپارتمانی یاس آبی نام علمی: Plumbago auriculata نام انگلیسی: Blue plumbago / Cape plumbago / Cape leadwort      یاس آبی گیاهی است بالارونده و محتاج قیم، از خانواده پلمباجیناسه Plumbaginaeae  که در طبیعت تا ارتفاع ۶ متر و…
ادامه مطلب ...

پیچ شرابی

گیاه بالارونده پیچ شرابی (پیچ امین الدوله شرابی) نام علمی: Lonicera sempervirens نام انگلیسی: Coral honey suckle, Trumpet honey suckle, Woodbine پیچ شرابی پیچ شرابی گیاه گلدار ظریف و زیبایی است که هم می تواند بالارونده و زینت دهنده تیرهای…
ادامه مطلب ...

پیچک جام ِطلا

 گیاه بالارونده همیشه سبز جام ِطلا نام علمی: Solandra nitida,  Maxima Solandra نام انگلیسی: Cup of Gold Vine, Golden Chalice Vine خانواده : بادنجانیان یا سیب زمینیان   (Solanaceae)     جامِ طلا این پیچ زیبا، گل های بزرگ شگفت…
ادامه مطلب ...

پیچک سَرو ِچَمان

گیاه بالارونده پیچک سروِ چمان (نیلوفرپیچ  برگ سروی) نام علمی: Ipomoea quamoclit نام انگلیسی: Cypress vine, Star glory خانواده: تیره پیچک (Convolvulaceae) پیچک سروِ چمان این گیاه با ساقه های نرم و نازک، برگ های قیطانی (سوزنی مانند) و گل…
ادامه مطلب ...

پیچک سیاه چشم

گیاه بالارونده پیچک سیاه چشم نام علمی: Thunbergia alata نام انگلیسی: Black-eyed Susan vine خانواده: تیره پای خرس  (Acanthaceae) پیچک سیاه چشم گل های زیبا و گیرای پیچک سیاه چشم، با ظاهر ساده پنج گلبرگی و رنگ های شاد، شبیه…
ادامه مطلب ...

پیچک ناقوس ارغوانی

گیاه یکساله پیچک ناقوس ارغوانی نام علمی: Cobaea scandens نام انگلیسی: Cup-and-saucer vine, Cathedral bells, Monastery bells خانواده: گل آتشیان (Polemoniaceae)       پیچک ناقوس ارغوانی گل های ناقوس ارغوانی چشمان هر بیننده ای را به سوی خود می کشانند. رنگ…
ادامه مطلب ...