گیاه لیف

گیاه بالارونده لیف نام علمی: (Luffa aegyptiaca (Luffa cylindrica نام انگلیسی: Egyptian luffa fruit, Loofah خانواده: کدوییان (Cucurbitaceae) لیف گیاه علفی یکساله ای است با ساقه های رونده و بالارونده، که طول آن تا 10 متر هم می رسد. برگ…
ادامه مطلب ...