بنفشه عطری


نام علمی : Viola odorata
نام انگلیسی : Sweet violet
خانواده :  بنفشگان (Violaceae)

گل چندساله بنفشه عطری Viola odorata Sweet violet بنفشگان (Violaceae)بنفشه عطریگل های ظریف و خوشبوی بنفشه عطری، در بسیاری از نواحی ایران مخصوصاً در نواحی شمالی کشور در کوهستان ها و کف جنگل هایی که نور آفتاب بر کف آنها می تابد می رویند. بنفشه عطری، گیاهی علفی و چند ساله با جوانه های ریشه دار و بلند است.برگ های آن دارای دمبرگ بلند و به شکل قلب است.

گل ها معطر و به رنگ بنفش و سفید هستند.بنفشه عطری از قدیمی ترین گیاهان دارویی است که از آن برای مداوای ورم ها و صرع استفاده می کرده اند. از گل های تازه آن اسانس روغنی معطری استخراج می شود. بوی خوش آن در تولید عطر و لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود.زمان گلدهی آن اواخر زمستان و اوایل بهار است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آبیاری منظم در حدی که خاک همیشه کمی مرطوب بماند.
دما : به سرما و یخبندان مقاوم است.
خاک : خاک های سبک و کمی اسیدی را دوست دارد. استفاده از خاک برگ برای پرورش این گیاه مفید است.
نور : محل های نیم سایه مناسب آن است.
تکثیر : از طریق کاشت بذر در پاییز صورت می گیرد. این گیاه قابلیت خودکاشتی دارد.