بن سای پیچ گلیسین


نام علمی : Wisteria

بن سای پیچ گلیسینیکی از زیباترین گیاهان بالا رونده با گل های بنفش رنگ و خوشه ای و آویزان است که در اوایل تا اواسط بهار زینت بخش آلاچیق ها و چپرها است که در تهران بر روی سر در و دیوار بعضی از منازل دیده می شود. گل ها به شکل پروانه و مانند گل های نخود و باقلا و از خانواده حبوبات است. در بعضی از گونه ها برای بار دوم در پاییز نیز گل ها ظاهر می گردند. درخت گلیسین صد ساله نیز دیده شده است، در بعضی گونه ها رشد آن خیلی سریع و ممکن است بعضی از شاخه ها درهفته یک متر رشد کنند. اهمیت این گیاه در بن سای کمتر از آزالیا نیست و گل های آن ارزش خاصی به آن داده است.اگر چه پس از تمام شدن دوره گلدهی که حدود ۴۵روز طول می کشد دارای شاخه و برگ و تنه به زیبایی بن سای های دیگر نیست اما برای خودش زیبایی خاصی دارد.

محل نگهداری:ریشه آن خاکی خنک و مرطوب و غنی از هوموس و مواد آلی را دوست دارد. سایه دیگر درختان را بر نور شدید خورشید ترجیح می دهد. آب فشانی و تهیه سایه از مهم ترین احتیاجات آن است. در زمستان از خاک باتلاقی و هوای سرد کشنده رنج می برد و محافظت گلدان از این شرایط نامساعد از وظایف بن سای دار است. گلدان در گلخانه با جریان هوای مناسب و درجه حرارت حدود ۱۰ درجه سانتی گراد در بهترین شرایط است.

تعویض گلدان:هر سه سال در اوایل بهار یک بار تعویض گلدان لازم است. چنانچه با آزمایش گلدان مشخص گردید که ریشه ها خیلی درهم رفته اند ممکن است زودتر انجام شود. با توجه به وضع خاص گل ها و آویزان شدن آنها گلدان استوانه ای و یا مکعب مستطیلی انتخاب کنید تا از این نظر همخوانی داشته باشد. گلدانی با این حجم خاک را خنک تر و مرطوب تر نگه می دارد. خاک مورد استفاده استاندارد است که مقداری ماده آلی جهت با لابردن ظرفیت نگهداری آب به آن اضافه می گردد.

هرس:حذف شاخه های اضافی و کوتاه کردن تنه اصلی در اوایل بهار صورت می گیرد. برای تحریک شاخه ها به گلدهی بیشتر در هرس شاخه ها نهایت دقت و مواظبت لازم دارد و در این راستا حذف بیش از نصف تعداد شاخه های گل دهنده لازم است. پس از این حذف شدید شاخه های جدید شروع به رشد می کنند. به این شاخه ها اجازه فعالیت دهید سپس آنها را تا باقی ماندن ۲ یا ۳ برگ قطع کنید. این عمل ممکن است چندین بار در طول فصل رشد تکرار گردد.

سربرداری:این بن سای سر برداری ندارد.

آبیاری:آبیاری درتابستان هرچه بیشتر باشد بهتر است. هرچه گلدان درازتر و بزرگ تر باشد علاوه بر اینکه با گل های آویزان هماهنگ است رطوبت را بهتر نگه می دارد و خطر کم آبی خصوصاً در روزهای گرم تابستان گیاه را تهدید نمی کند.

تغذیه: برای جلوگیری از رشد علفی و تحریک جوانه های گل دهنده مواد غذایی در فصل رشد هرچه کم ازت تر باشد بهتر است. از اول پاییز ازت موادغذایی به طور کلی حذف می گردد.