خرمالو


نام انگلیسی : Japanese Persimmon / Kaki Persimmon /kaki / Asian Persimmon

درخت خرمالو شاخه های انعطاف پذیر و گسترده دارد. میوه نارنجی، قرمز در پائیز و اوایل زمستان زینت بخش درخت است و پس از آنکه برگ ها به رنگ قرمز و نارنجی آتشین درآمدند و خزان کردند نیز بر شاخه ها باقی می ماند.

درختی متراکم با تاج کروی و تنه مستقیم و افراشته و شاخه های گسترده و پوست تنه خاکستری رنگ است.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: میوه، رنگ آمیزی پائیزی (قرمز و نارنجی)

کاربرد: باغ میوه، پاسیو، گلدان، تک درخت،اسپالیه

ارتفاع و قطر تاج پوششی: ۶ تا ۱۲ متر

برگ: ساده، متناوب و کامل به طول ۷ تا ۱۷ سانتیمتر و پهنا ۵ تا ۹ سانتیمتر، سبز تیره و براق هستند که در فصل پائیز و قبل از خزان به رنگ نارنجی و قرمز در می آیند.

میوه: خوراکی و تقریباً کروی و نارنجی است که در پائیز رسیده و پس از ریزش برگ ها نیز بر درخت باقی می ماند. در صورت مصرف خوراکی،آنها را قبل از رسیدن، زمانی که هنوز خام یا نارس هستند می چینند.

سیستم ریشه: متوسط

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: نهال جوان طوری هرس شود که یک تنه اصلی و شاخه های باریک داشته باشد تا در بخش مرکزی درخت، شاخه های میوه دهنده رشد نماید. دقت شود تا پاشنه شاخه هرس شده باقی نماند. در صورت بار دهی زیاد میوه ها را تنک کرده تا از شکستن شاخه ها جلوگیری شود. خرمالو روی شاخه های یک ساله رشد می کند. برای کوتاه نگاه داشتن درخت، شاخه ها هر ساله در زمستان
(پس از ریختن میوه) طوری هرس شوند تا فقط ۴ تا ۸ جوانه باقی بماند. درختان اسپالیه شده خرمالو به هرس و سرشاخه برداری مداوم نیاز دارند.

تغذیه: پائیز هر سال مقداری کود دامی پوسیده داده و اگر درخت رشد ضعیف دارد در بهار کود ازته داده شود.

آفات و بیماری ها: نسبتاً عاری از هر دو است.

عیوب : شاخه ها شکننده هستند.در پارک ها و فضاهای عمومی توصیه می شود که از خرمالو نرک استفاده شود.

آبیاری : ماهی یک بار آبیاری عمیق نیاز دارد. زهکش خوب ضروری است.
دما : گرما و سرما را تحمل می کند ولی یخبندان طولانی را نمی پسندد. بهترین رشد را در نواحی معتدل دارد.
خاک : انواع گوناگون خاک را تحمل می کند. خاک مرطوب با زهکش مناسب را ترجیح می دهد. در نور مستقیم خورشید رشد خوبی خواهد داشت ولی باید از گزند بادهای شدید محفوظ بماند.