زالزالک


نام علمی : Crataegus × lavallei
نام انگلیسی : Crataegus lavallei

شاخه های این درخت از بخش های پائین تنه رشد کرده و در تمام جهات گسترده و در حین رشد، مکرر یکدیگر را قطع نموده یا بر هم سوار می شوند، لذا، برای حفظ فرم تک درخت،هرس سالیانه ضروری است. این درخت خصوصیات جذاب فصلی زیاد در طراحی باغ دارد. گل های سفید در بهار و میوه دانه های نارنجی،قرمز در پائیز ظاهر شده و در طول زمستان پایا می باشد. برگ ها در پائیز قرمز شده و مدتی قبل از ریزش روی درخت باقی می مانند.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: گل، میوه، رنگ آمیزی پائیزی (قرمز)

کاربرد: خیابان، سطوح چمن، پوشاننده، پاسیو، گلدان

ارتفاع: ۴ تا ۹ متر

قطر تاج پوششی: ۲ تا ۴ متر درختی است باریک، دارای شاخه های قوی، متراکم و متقاطع و خاردار، پوست تنه صاف و قهوه ای رنگ که با افزایش سن فلس مانند می شود.

برگ: برگ ها ساده، متناوب، دندانه دار، بیضوی و نوک تیز، به طول ۵ تا ۱۰ سانتیمتر و پهنای ۲ تا ۴ سانتیمتر. رنگ برگ ها سبز خاکستری است که در پائیز قرمز مسی شده و بیشتر فصل زمستان روی شاخه ها باقی می مانند.

گل: گل های سفید با مرکز بیضوی قرمزبه قطر ۲ سانتیمتر، به شکل خوشه های بزرگ ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتری، به مقادیر زیاد در فصل بهار شکوفا می شوند.

میوه: سته های نارنجی به درازای ۲ تا ۳ سانتیمتر و خوشه ای در پائیز ظاهر می شود و در طول زمستان روی درخت باقی می ماند.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: متوسط

نیازمندی های محیطی

 هرس: در فصل زمستان عملیات تنک کردن تاج و حذف شاخه های متقاطع و پاجوش ها توصیه می شود. این درخت هرس شدید را تحمل می کند.

تغذیه: سالانه در فصل پائیز کود دامی پوسیده و پودر استخوان داده شود.

آفات وبیماری ها : شپشک، در صورت نیاز با نیکوتین، لیندن یا مالاتیون سم پاشی شود. به بیماری نسبتاً مقاوم است.

عیوب: پاجوش زیاد تولید می کند .

آبیاری : توجه خاصی لازم نیست، زهکش خوب ضروری است.
دما : سرما را تحمل می کند ولی گرمای خشک و بیش از حد را نمی پذیرد. در نواحی ساحلی رشد کرده ولی میوه دهی و رنگ پائیزی درخشانی نخواهد داشت.
خاک : خاک های سبک لومی،شنی غنی با زهکش خوب و زمینه آهکی را ترجیح می دهد. خاک های قلیائی و خشکی را نیز تحمل می کند.