زبان گنجشک


نام علمی : Fraxinus velutina
نام انگلیسی : Velvet Ash / Arizona Ash / Modesto Ash

این درخت در جوانی دارای تاجی باریک و هرمی است که به تدریج به درختی سایه گستر تبدیل می شود. پایایی قابل توجه آن در شرایط صحرائی و ساحلی و سازگاری آن به انواع خاک ها، زبان گنجشک را در ردیف یکی از گیاهان مقاوم به شرایط نامساعد قرار داده است.

درختی است با تاج کروی که در جوانی فرم باز و در بلوغ تاجی متراکم دارد. پوست تنه خاکستری، قرمز با شیارهای عمیق است.

خصوصیات گیاهی

 جنبه های زیبایی: برگ، رنگ آمیزی پائیزی

کاربرد: سایبان، حواشی خیابان

ارتفاع: ۹ تا ۱۲ متر

قطر تاج پوششی: ۴ تا ۹ متر

برگ: برگ ها متقابل و مرکب به طول ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر و معمولاً متشکل از ۵ برگچه و تا حدی متفاوت، گاهی پرزدار، دندانه دار یا بدون دندانه به طول ۲ تا ۴ سانتیمتر و پهنای ۲ تا ۲٫۵ سانتیمتر می باشد. رنگ برگ ها سبز روشن است که در پائیز، قبل از خزان زرد رنگ می شود.

گل: گل های چند جنسی و بدون کاسبرگ،نافه با دو پرچم، در اسفند یا اوائل فروردین قبل از باز شدن برگ ها شکوفا می شوند. زبان گنجشک درختی دو پایه است و گل های نر و ماده روی درختان جداگانه شکوفا می شوند. گل های ماده تقریباً سبز و گل های ماده زرد است و ارزش زینتی ندارد.

میوه : فندقه های بالدار مستطیلی – واژ تخم مرغی تا بیضوی به رنگ قهوه ای به طول ۲٫۵ سانتیمتر و به صورت خوشه ای بلند آویخته، فقط بر درختان ماده می روید. ارزش زینتی نداشته و از بهار تا زمستان پایا هستند.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: متوسط تا سریع

آفات و بیماری ها: تقریباً عاری از هردو است. در صورت مشاهده کنه قرمز با مالاتیون سم پاشی شود. درخت ون Fraxinus excelsior بومی جنگل های شمال ایران است. درختی است متوسط با جوانه های سیاه و تنه خاکستری، برگ با ۹ تا ۱۵ برگچه، بیضوی و کمی نوک دار، پشت برگ صاف و عاری از کرک است و فقط حاشیه رگبرگ ها کرک های لطیف دیده می شود.

نیازمندی های محیطی

نگه داری: شاخه های اولیه نهال جوان در پائیز هرس شود. نیاز به هرس سالانه ندارد.

تغذیه: هرسال در پائیز کود دائمی پوسیده داده شود.

 

آبیاری : توجه خاصی نمی خواهد.
دما : گرما و آب و هوای صحرائی و ساحلی را تحمل می کند. سرمای زیاد و ممتد را نمی پذیرد.
خاک : خاک مرطوب و غنی را ترجیح می دهد ولی در خاک های خشک و قلیائی نیز رشد مناسبی دارد. نور مستقیم خورشید و باد را تحمل می کند.