سنجد


نام علمی : Elaeagnus angustifolia
نام انگلیسی : Silver berry/Russian olive/Wild olive

درخت زیبائی است با فرم تاج باز، برگ های خاکستری و بسیار جالب. در طراحی منظر کاربرد ویژه دارد. در اغلب مناطق استپی ایران برای پرچین باغ ها و تهیه هیزم کاشته می شود.

خصوصیات گیاهی

جنبه های زیبایی: رنگ برگ، میوه

کاربرد: تک درخت، سایبان، مجموعه کاری، پرچین، بادشکن، صنایع چوب

ارتفاع: تا ۵ متر

قطر تاج پوششی: تا ۴ متر شاخه ها: قهوه ای و تیغ دار با کرک های شوره سری

برگ ها : سرنیزه ای شکل یا بیضوی پوشیده از کرک های شوره سری و روی آن نقره ای کبود و پشت آن نقره ای است. برگ ها به صورت متناوب بر شاخه ها قرار دارد. اغلب کوتاه تر از ۴ سانتیمتر .

گل ها: منفرد، بدون گلبرگ، کاسبرگ ها لوله ای با سطح درونی زرد رنگ، سطح بیرونی نقره ای رنگ.

سیستم ریشه: عمیق

سرعت رشد: سریع – متوسط

نیازمندی های محیطی

هرس: در صورت نیاز هرس خشکه برداری شود.

تغذیه: پاییز هر سال کود دامی پوسیده داده شود.

آفات وبیماری: نسبتاً عاری از هر دو است.

آبیاری : نیاز خاصی ندارد.
دما : در هوای خشک و سرد معتدل خوب رشد می کند.
خاک : در انواع خاک رشد می کند، زهکش خوب کمک به رشد بهتر می کند. بادهای ساحلی را تحمل می کند. بادشکن خوبی است.