سوسن آمازون


نام علمی : Eucharis grandiflora
نام انگلیسی : Amazon Lily
خانواده : آماریلیداسه (Amaryllidaceae)

گل پیازی سوسن آمازون Eucharis grandiflora Amazon Lilyسوسن آمازونگل پیازی سوسن آمازون به ارتفاع ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر می رسد و ساقه های گل دهنده آن به طول حداکثر ۶۰ سانتیمتر، منتهی به چتری از گل های خوشبوی سفید رنگ می گردند.

مبداء: آمریکا

نوع: از گیاهان دائمی پیازی

برگ: برگ های بیضی شکل به رنگ سبز شفاف و همیشه سبز

گل: گل های معطر آن دارای ۶ گلبرگ و۶ پرچم هستند که پرچم ها در پایه به یکدیگر چسبیده و در وسط گل یک اندام فنجانی شکل به وجود می آورند.

رنگ گل: سفید برفی

فصل گل: اواسط بهار تا اواسط تابستان

موارداستفاده: در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر در هوای آزاد، ولی در نواحی سردسیر بهتر است در گلخانه نگهداری شود،استفاده از گل بریده

موقعیت: سایه- آفتاب، خاک حاصلخیز و غنی از مواد آلی

تکثیر: پیازچه های که در جوار پیاز اصلی روئیده اند

طرز کاشت: هر چند سال یکبار پیازها را از خاک درآورده و پس از جدا نمودن پیازچه ها، هر ۳ الی ۴ پیازچه را در گلدان ۲۰ سانتیمتری حاوی مخلوطی از خاک برگ و پیت و ماسه به نحوی قرار می دهند که سر پیازها هم سطح خاک گلدان قرار بگیرد. این گیاه در دوران فعالیت نیاز زیادی به آب دارد، لیکن پس از پایان گل دهی بایستی مقدار آن را کم نمود.