شقایق شرقی


نام علمی : Papaver orientale
نام انگلیسی : Oriental poppy
خانواده : شقایقیان یا کوکناریان (Papaveraceae)

گل وحشی شقایق شرقی، گیاهی است چند ساله که بومی قفقاز، شمال شرقی ترکیه و شمال ایران است. گل وحشی شقایق شرقی به رنگ درخشان نارنجی متمایل به قرمز است. ساقه‌های شقایق شرقی کرکدار و زبر و برگ‌های آن شانه‌ای دندانه‌‌ دار بوده و گل‌های فنجانی شکل آن از اواخر بهار تا اواسط تابستان ظاهر می‌شوند. این گیاه دارای شاخ و برگ و ساقه های مودار در فصل بهار است که بعد از گل دادن شاخ و برگ آن به طور کامل می ریزد و این یک ویژگی است که اجازه می دهد تا بقای خود را در خشکسالی تابستان آسیای مرکزی حفظ کند.

برگ های تازه با باران پاییزی ظاهر می شوند.شقایق های شرقی امروزی، دو رگه های بسیار متنوع چه از نظر رنگ گل ها و چه از نظر شکل گلبرگ بوده، که با شقایق شرقی وحشی بسیار متفاوت اند. رنگ های متنوع آن از سفید روشن با لکه‌های سیاه بادنجانی تا انواع صورتی و شاه بلوطی تیره یا صورتی… که تصاویر تعدادی از این دو رگه ها با نام خود در گالری موجود است. شقایق شرقی گلی ست متمایز برای کاشت در فضای های سبز شهری. گونه ایست که در فرایند دورگه گیری شقایق شرقی از آن استفاده شده است. در شقایق ایرانی درست قبل از گل دادن، برگ های سبز دم داری می روید که وجه تمایز بین این گل و شقایق شرقی است.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : در اولین فصل کاشت آن، آبیاری متوسط و در سال های بعد به آبیاری کمتری نیاز دارد.
دما : حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.
خاک : در خاکی با مواد غذایی متوسط و زهکشی خوب رشدی عالی دارد.
نور : به نور کامل آفتاب نیاز دارد.
تکثیر : با کاشت بذر امکان پذیر است. بذر های تجاری متنوعی برای این گیاه در دنیا به فروش می رسد. بذر شقایق های چند ساله بر خلاف یکساله ها برای جوانه زنی به نور احتیاج دارند.همچنین تقسیم گیاه هر پنج سال در ماه مرداد یا اوایل شهریور (که گیاه در حال خواب است) لازم است.