نارنج


نام علمی :  Citrus aurantium
نام انگلیسی : Bitter orange, Seville orange, Sour orange, Marmalade orange
خانواده : مرکبات (Rutaceae)

نارنج درختی است همیشه سبز و زیبا که نام آن همواره با عطر مست کننده ی بهار نارنج عجین بوده است که باعث شده این گیاه در صنعت عطرسازی کاربرد داشته باشد.این درخت کوچک که تا ۹ متر هم می تواند رشد کند از دورگه گیری نارنگی و ، دو پیشگونه جنس مرکبات پدید آمده است. ترشی و کمی تلخی میوه، مانع مصرف مستقیم آن شده و بیشتر آب آن به عنوان چاشنی مصرف می شود.یکی از مهمترین پایه های پیوند مرکبات است و ارقام مرکباتی که روی این پایه پیوند زده می شوند نسبت به خشکی و سرما مقاوم تر هستند و خاک های سنگین با زهکش ضعیف را تحمل می کند.شاخه ها دارای خار بوده و خارها نسبتا تیز است.برگ ها همیشه سبز و معطر، به طول ۱۰-۷ سانتیمتر هست و شکل برگ ها تخم مرغی-مستطیلی است. برگ ها نوک دار است و دمبرگ آن با بال پهن است.

گل ها بسیار معطر و سفید رنگ است و نحوه رویش آن چند تایی محوری است. از گل آن برای تهیه مربای بهار نارنج استفاده می شود. زمان رویش گل ها اوایل بهار است.میوه ها کروی شکل و به قطر حدود ۸ سانتیمتر است. سطح میوه ناهموار است و گوشت آن ترش و پوستش تلخ می باشد.مصرف نارنج به عنوان دارو هم از قدیم رواج داشته است. میوه به شدت ترش آن سبب تحریک هضم و تسکین نفخ می شود. دم کرده میوه آن سردرد و تپش قلب و دلهره را آرام و همچنین تب را کاهش می دهد. آب آن دارای ویتامین C فراوان است. روغن هایی از آن می گیرند که در غرب به عنوان دارو استفاده می شود و به منظور کاهش ضربان قلب و تپش قلب و دلهره مصرف می شود و سبب تشویق و تحریک خواب و آرامش دستگاه هضم می شود.

نیازمندی های محیطی

آبیاری : به آبیاری در حد متوسط نیاز دارد و در فواصل آبیاری باید اجازه داد سطح خاک خشک شود.
دما : در مقایسه با دیگر مرکبات سرمای بیشتری را می تواند تحمل کند و تا منفی ۶ درجه خشک نمی شود.
خاک : در مقایسه با دیگر مرکبات نسبت به بیشتر خاک ها سازگاری دارد و به خاک های ضعیف و دارای رطوبت زیاد هم مقاوم است.
نور : به مکانی با نور کامل آفتاب نیاز دارد.
تکثیر : برخلاف بیشتر مرکبات که بصورت پیوند بر روی پایه تکثیر می شوند، ازدیاد نارنج توسط کاشت بذر صورت می گیرد.