ختمی الوان

درختچه گلدار ختمی الوان نام علمی: Hibiscus mutabilis نام انگلیسی: Confederate rose, Cotton rosemallow خانواده:  تیره ختمی Malvaceae ختمی الوان در چین باستان بانوان زیبا را به گل های ختمی الوان تشبیه می کرده اند و این به این دلیل…
ادامه مطلب ...